Aktualności

Przygotowania do Dekady Działań nabierają tempa

31.1.2011 15:58

Problem został dostrzeżony przez ministrów transportu w czasie pierwszego ogólnoświatowego spotkania ministrów transportu, które odbyło się pod auspicjami ONZ. Na moskiewskim spotkaniu, w listopadzie 2009 roku przyjęto „Moskiewską Deklarację – Dekada Działań na rzecz bezpieczeństwa drogowego”. W 2010 roku ONZ przyjęło rezolucję ogłaszającą lata 2011 – 2020 Dekadą na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inauguracja zaplanowana jest na 11 maja 2011r.

Polska, jako jeden z krajów popierających rezolucję ONZ przyjmujących Dekadę, powinna aktywnie włączyć się w działania promujące start kampanii oraz działania planowane na całe dziesięć lat.

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego jest jednym z inicjatorów działań w Polsce. Wspólnie z poseł Beatą Bublewicz przy wsparciu WHO Polska zorganizowało  w grudniu 2010 r. spotkanie inicjujące przygotowanie do Dekady Działań.

W chwili obecnej trwają prace nad stworzeniem dokładnego harmonogramu działań rozpoczynających kampanię oraz przygotowujących działania długotrwałe. W pracach biorą udział przedstawiciele parlamentu, firm biznesowych, instytucji publicznych, administracji rządowej  oraz organizacji pozarządowych. Miło nam jest poinformować, że Partnerstwo jest wiodącym przedstawicielem NGO w tym projekcie.

 

Będziemy Państwa informować o postępach w pracach.