Aktualności

Ruszają konkursy dla Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa

27.10.2015 10:08

ZADANIE KONKURSOWE NA PAŹDZIERNIK

Konkurs polega na wykonaniu zadania, które składa się z dwóch części. Pierwsza to przeprowadzenie w swojej szkole ankiet (przygotowanych przez Organizatora, do pobrania poniżej) na temat używania przez uczniów urządzeń do bezpiecznej jazdy w samochodzie. Druga część zadania polega na wymyśleniu hasła zachęcającego kolegów i koleżanki do jazdy w fotelikach do osiągnięcia 150 cm wzrostu.  

CZAS TRWANIA KONKURSU: 27 października – 30 listopada 2015 roku

NAGRODY DO WYGRANIA: Nagrodą w konkursie jest dyktafon dla zwycięskiego Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa o wartości około 150 złotych brutto. Ponadto każdy członek zwycięskiego klubu otrzyma w nagrodę teczkę z logotypem SKB z notesem, kolorowymi karteczkami memo i długopisem (maksymalnie 30 sztuk). Wartość zestawu to około 450 złotych brutto.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie dwóch części zadania. Minimalna wymagana ilość ankiet ze szkoły wynosi 20. Jury wyłonione przez Organizatora będzie oceniało hasło zachęcające do używania fotelików przez dzieci i spośród nadesłanych Projektów Konkursowych wybierze jeden biorąc pod uwagę jego kreatywność, oryginalność i zgodność z tematem.

Laureat konkursu zostanie ogłoszony do 8 grudnia 2015 roku na stronie internetowej www.pbd.org.pl/szkolne-kluby-bezpieczenstwa.

Więcej informacji o konkursie znajduje się w umieszczonym poniżej Regulaminie.

 

KONKURS ROCZNY NA NAJBARDZIEJ AKTYWNY I EFEKTYWNY SZKOLNY KLUB BEZPIECZEŃSTWA

Zapraszamy do konkursu na najbardziej aktywny i efektywny Szkolny Klub Bezpieczeństwa. Celem konkursu jest nagrodzenie Klubu, który w roku szkolnym 2015/2016 podjął najwięcej działań realnie podnoszących bezpieczeństwo drogowe w najbliższym otoczeniu. Nagrodą główna jest m.in. mobilne miasteczko ruchu drogowego ufundowane przez firmę Renault Polska.

W konkursie mogą wziąć udział Kluby zarejestrowane na platformie http://www.pbd.org.pl/szkolne-kluby-bezpieczenstwa, które w roku szkolnym 2015/2016 czynnie działały na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa drogowego w lokalnej społeczności.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza sprawozdania, który można pobrać ze strony http://www.pbd.org.pl/pliki-do-pobrania, zakładka Pliki do pobrania . Wypełnione sprawozdanie może liczyć maksymalnie 4500 znaków i można do niego dołączyć dokumentacje fotograficzną – maksymalnie 4 zdjęcia w formacie jpg, o łącznym maksymalnym rozmiarze 5 MB.

Termin nadsyłania formularzy mija 4 czerwca 2016 r.

Jury konkursu (przedstawiciele Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego i firmy Renault Polska) oceni nadesłane prace i biorąc pod uwagę takie kryteria jak: ilość działań, sposób ich realizacji, i kreatywność, wyłoni laureata. Zwycięzcy otrzymają mobilne miasteczko ruchu drogowego – dla szkoły, tablet – dla nauczyciela i plecaki z elementami odblaskowymi – dla każdego członka klubu. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 Formularz Sprawozdania i Regulamin do pobrania poniżej.