Aktualności

Debata przedwyborcza "Poprawa brd w programach głównych partii politycznych"

20.9.2011 11:18

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego jest organizacją pozarządową działającą na podstawie Ustawy o Stowarzyszeniach. Jest unikalnym połączeniem trzech sektorów: rządowego, prywatnego oraz pozarządowego. Partnerami wspierającymi organizację są uznane firmy, które w swoich działaniach stawiają na bezpieczeostwo, ja także instytucje badawcze, największe organizacje pozarządowe w Polsce. Patronat honorowy sprawują Krajowa Rada Bezpieczeostwa Ruchu Drogowego i Bank Światowy.
Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest jednym z czynników wpływających na ogólne bezpieczeństwo mieszkańców Polski. Statystyki jednak nie są optymistyczne. Pomimo spadku w 2010 roku liczby ofiar śmiertelnych poniżej 4000, nadal jesteśmy w niechlubnej czołówce krajów europejskich z najwyższą śmiertelnością na drogach.
Zintegrowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach są niezbędnymi składnikami poprawy ogólnego poczucia bezpieczeństwa ale przede wszystkim sposobem na obniżenie kosztów działalności służby zdrowia oraz redukują kosztów społecznych potencjalnych wypadków drogowych. Pierwszą publiczną debatę z udziałem polityków wiodących partii na temat poprawy bezpieczeostwa ruchu drogowego Partnerstwo przeprowadziło przed wyborami w 2007 roku. Sprawozdanie z tego wydarzenia znajdą Paostwo pod tym linkiem: http://www.pbd.org.pl/wydarzenia/single/id/491 Do uczestnictwa w tegorocznej Debacie zaprosiliśmy przedstawicieli partii politycznych posiadających reprezentację w obecnym Sejmie.
W tak ważnym dla polskiej demokracji momencie chcieliśmy w obecności ekspertów, zainteresowanych osób oraz dziennikarzy porozmawiad z przedstawicielami komitetów wyborczych na te bardzo ważne dla nas tematy.