Aktualności

Spotkanie w Komendzie Głównej Policji

25.5.2022 16:36

18 maja 2022 r., z inicjatywy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, w siedzibie KGP odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa podczas przewozów osób na aplikację. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele ogólnopolskich przewoźników, tj. firmy Uber, Freenow, Avalon Cars, partnera firmy Bolt, a także stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Spotkanie prowadził Dyrektor Biura Prewencji KGP, insp. Robert Kumor. Udział w nim wzięli ponadto funkcjonariusze Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP, Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi i Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego KGP oraz Wydziału Opiniodawczo-Analitycznego Biura Ruchu Drogowego KGP.

Celem spotkania była wymiana informacji o podejmowanych przez poszczególne sieci oraz stowarzyszenie środkach mających zwiększyć bezpieczeństwo przejazdów, a także dyskusja na temat wspólnych działań.

Przedstawicielka PBD – Dorota Olszewska na spotkaniu postulowała m.in. o obowiązkowe szkolenia dla kierowców z zasad ruchu drogowego i zasad kulturalnej jazdy. Kontrole kierowców na zasadzie tajemniczego klienta i surowe karanie wykroczeń oraz zaproponowała publiczną ewidencję wydanych licencji dla przewoźników. Zaproponowała również wspólne szkolenie pracowników policji i pracowników platform z zasad współpracy i szybkiego kontaktu w przypadku sytuacji niebezpiecznych oraz zachęcała do zorganizowania szerokiej kampanii informacyjna dotyczącej zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom podczas przejazdów współdzielonych.

Więcej informacji w komunikacie: https://policja.pl/pol/aktualnosci/218309,Spotkanie-funkcjonariuszy-Komendy-Glownej-Policji-z-przedstawicielami-firm-przew.html