Aktualności

Nowi partnerzy wspierający

20.1.2014 11:04

Stowarzyszenie Linia Życia powstało w 2005 roku. Jego celem jest:

  1. stałe podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym praca na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego szczególnie w dziedzinie utrzymania w należytym stanie urządzeń brd, infrastruktury drogowej oraz oznakowania dróg w aspektach gospodarczych, moralnych, społecznych, administracyjnych, prawnych, technicznych, podatkowych i innych;
  2. ochrona interesu prawnego członków Stowarzyszenia m. in.: w obszarze regulacji prawnych dotyczących branży i wobec aktów nieuczciwej konkurencji
  3. działalność naukowa, naukowo-techniczna. oświatowa, wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy i utrzymania dróg.”

Więcej informacji: www.liniazycia.org.pl

 

Celem Fundacji ZenDriving jest poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez edukowanie i szkolenie kierowców pod kątem psychologicznych aspektów prowadzenia samochodu, zwracamy uwagę zwłaszcza na wpływ nadmiernego stresu oraz przyczyny problemów z koncentracją.

Kierowca to przede wszystkim człowiek, z całym inwentarzem psychologicznych mechanizmów i zawiłości, które wpływają na jego zachowania i reakcje za kierownicą, co nasi psychologowie udowadniają podczas wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez nas i naszych Partnerów.

W oparciu o sprawdzone metody psychologiczne uczymy między innymi:
    •    jak zadbać o równowagę psychiczną za kierownicą i redukować poziom stresu,
    •    jak optymalizować poziom koncentracji, by podróżować bezpiecznie i efektywnie,
    •    co robić, aby ograniczać poziom zmęczenia podczas jazdy.

Więcej informacji: www.FundacjaZenDriving.pl