Aktualności

1.7.2019 15:24

Partnerstwo podpisało Europejską Kartę BRD

W dniu 11 czerwca w siedzibie ITS zorganizowano spotkanie sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W pierwszej części konferencji głos zabrali:

  • prof. Marcin Ślęzak – Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego
  • Matthew Baldwin – European Coordinator of Road Safety, DG MOVE
  • Konrad Romik – Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury
  • Vincent Leroy – European Road Safety Charter Team
  • Teodora Calnescu – Dyrektor European Transport Safety Council

Zwieńczeniem panelu otwierającego była prezentacja nowych sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu oraz uroczyste złożenie podpisów przez reprezentantów piętnastu nowych instytucji z Polski.

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest największą w świecie platformę współdziałania instytucji unijnych z różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi z krajów członkowskich.

Karta uruchomiona została przez Komisję Europejską w styczniu 2004 roku i adresowana jest do władz lokalnych i regionalnych, przedsiębiorstw przemysłowych, przedsiębiorstw transportowych, instytucji naukowych, stowarzyszeń, instytucji edukacyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych, organizacji reprezentujących użytkowników dróg itp., którym bliska jest idea konsekwentnego ograniczania zagrożeń występujących w ruchu drogowym. Do chwili obecnej Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podpisało ponad 4000 różnych podmiotów. Obok światowych koncernów Kartę podpisały także szkoły i przedszkola z niewielkich miejscowości z różnych krajów członkowskich oraz organizacje pozarządowe działające na poziomie lokalnym.

W Polsce po raz pierwszy uroczyste podpisanie Europejskiej Karty BRD odbyło się w kwietniu 2004 roku. Od tego czasu Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podpisało ponad 140 organizacji z naszego kraju, w tym Instytut Transportu Samochodowego w 2009 roku.

Podpisując Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jej sygnatariusze deklarują, że wspierać będą Komisję Europejską w realizacji celów przyjętych w kolejnych unijnych programach bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez realizację własnych programów prewencyjnych.