Aktualności

OKRĄGŁY STÓŁ 2022: „Co możemy zrobić, żeby kierowcy byli lepsi?”

6.4.2022 14:25

5 kwietnia 2022 r. w Warszawie, w siedzibie Automobilklubu Polski, odbył się OKRĄGŁY STÓŁ 2022 branż pracujących na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Debatę zatytułowano: „Co możemy zrobić, żeby kierowcy byli lepsi?”.

Wydarzenie współorganizowały: Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego oraz Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, przy udziale Partnerów: Instytutu Transportu Samochodowego oraz Automobilklubu Polski, a także wsparciu kompleksowym Polskiego Klastra Edukacyjnego. Wśród interesariuszy: Sejm RP, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Ministerstwo Infrastruktury; Ministerstwo Edukacji i Nauki; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; Ministerstwo Sprawiedliwości; Generalna Inspekcja Transportu Drogowego oraz Najwyższa Izba Kontroli.

W Okrągłym Stole uczestniczyli przedstawiciele: AUTOS Stowarzyszenia Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców w Łodzi; E-KIEROWCY sp. z o.o. sp. k.; Fundacji Rzecznik Praw Kursanta; Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym; Grupy IMAGE sp. z o.o.; Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego; Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów Kandydatów na Kierowców i Kierowców; Ogólnopolskiego Stowarzyszenia KIEROWCA PL; Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców; Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji; Polskiego Klastra Edukacyjnego; Polskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy; Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców; Polskiego Stowarzyszenia Motorowego Ośrodków Doskonalenia Techniki Jazdy; Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców; Pomorskiego Stowarzyszenia Instruktorów Nauki Jazdy; Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego; Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce; Związku Pracodawców OSK (w organizacji).

Celem spotkania było postawienie kompleksowej diagnozy obecnego sytemu przygotowania uczestników ruchu drogowego w odniesieniu do współczesnych założeń metodycznych i międzynarodowych dobrych praktyk. Nieodłącznym elementem tego systemu powinny być działania edukacyjne nie tylko przed, ale też po uzyskaniu uprawnień do prowadzenia pojazdów. – Chcemy wskazać konieczne zmiany i w efekcie doprowadzić do wyraźnej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce – zapowiedzieli organizatorzy.

Prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor ITS, rozpoczął debatę wystąpieniem na temat „Spojrzenie metodologiczne – współczesny model kształcenia kierowcy z punktu widzenia nauki i doświadczeń zagranicznych”. Zakończył przypominając Stanowisko Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym i Polskiego Klastra Edukacyjnego z dnia 5 marca 2016 roku konkludując, że przedstawione w nim wnioski wciąż są aktualne (slajd poniżej). 

Kolejny mówca – Tomasz Matuszewski, WORD Warszawa, przedstawił prezentację „System szkolenia i egzaminowania – przeszłość, teraźniejszość, wyzwania”. O głównych problemach obecnego modelu kształcenia kierowców i projektach zmian mówiła Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury. W dyskusji głos zabrało kilkunastu uczestników, posłowie Jerzy Polaczek i Mirosław Suchoń, sekretarz Krajowej Rady BRD Konrad Romik oraz eksperci.

Debatę Okrągłego Stołu 2022 moderowały: Bożenna Chlabicz i Dorota Olszewska. Funkcję sekretarza pełniła Jolanta Michasiewicz.

Źródło i zdjęcia: prawodrogowenews.pl