Aktualności

Inauguracja Dekady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020 w Sejmie RP

12.5.2011 21:08

Polska aktywnie włączyła się we wspólne działania społeczności międzynarodowej, w dużej mierze dzięki działalności Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz wsparciu licznych organizacji, takich jak: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Polski Czerwony Krzyż, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie, Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „DROGA I BEZPIECZEŃSTWO”, Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc, Polski Związek Motorowy, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego czy Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, a także Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Instytutu Transportu Samochodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Sprawiedliwości. Impreza inaugurująca Dekadę Działań odbędzie się 11 maja 2011 roku w Warszawie. Również tego dnia Dekada Działań zostanie oficjalnie rozpoczęta we wszystkich krajach biorących udział w projekcie.

             Mocą uchwały Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego funkcję krajowego koordynatora ds. realizacji działań Dekady BRD pełni poseł Beata Bublewicz – przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. BRD.  – Ze względu na zbliżającą się prezydencję Polski w Unii Europejskiej niezwykle istotne dla pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej będzie aktywne włączenie się w przeciwdziałanie zjawisku kryzysu bezpieczeństwa ruchu drogowego w skali globalnej – podkreśla przewodnicząca.

Podstawowym założeniem projektu jest dążenie do zintegrowania działań  wielu organizacji i instytucji, które jak dotąd prowadziły swoje zadania osobno. Cel działań jest oczywisty: zmniejszyć liczbę ofiar wypadków drogowych na całym świecie. Jest co robić, zważywszy że od 1896 roku w wypadkach drogowych zginęło ponad 25 mln ludzi (czyli więcej niż połowa wszystkich ofiar II wojny światowej). Inne szokujące liczby: rokrocznie w wypadkach drogowych na świecie rannych zostaje od 20 do 50 milionów osób…

           W Polsce od 2009 roku odnotowujemy tendencję spadkową, jeśli chodzi o liczbę śmiertelnych ofiar wypadków. Ta liczba spadła poniżej pięciu tysięcy. Ale to wciąż o pięć tysięcy za dużo… Pod hasłem „Włącz myślenie! Dekada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020” będzie realizowanych sześć celów strategicznych: poprawa działań z zakresu edukacji i szkolenia użytkowników dróg, bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, wzrost bezpieczeństwa pojazdów, promocja najnowszych technologii na rzecz BRD, poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg, poprawa pierwszej pomocy i opieki powypadkowej. Korzyści społeczne akcji są oczywiste. Są też korzyści ekonomiczne: zmniejszenie nakładów na usuwanie szkód powstałych w wyniku wypadków, znaczące zmniejszenie nakładów na służbę zdrowia: koszty ratownictwa, intensywnej opieki medycznej i rehabilitacji.

            Do promowania projektów mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego zyskujemy w Polsce coraz większe rzesze sprzymierzeńców. Chodzi po prostu o to, co lapidarnie nazwał wspierający globalne działania Dekady były prezydent USA Bill Clinton: By „nikt nie umierał, zanim rzeczywiście nie nadejdzie jego czas…”

 

Więcej informacji na oficjalnej stronie Dekady www.dekadabrd.pl

 

Partnerstwo dostało spejalne podziękowania od pani poseł Beaty Bublewicz za ogromne zaangażowanie w przygotowania do inauguracji Dekady BRD w Sejmie :)))

List do wglądu poniżej!