Aktualności

Konkurs listopadowy dla Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa

10.11.2017 11:34

CZAS TRWANIA KONKURSU

10 listopada – 15 grudnia 2017 roku. 

NAGRODY DO WYGRANIA

Nagrodą w konkursie są torby z odblaskowym logotypem zwycięskiego Klubu nerki dla każdego członka SKB.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Jury wyłonione przez Organizatora wybierze spośród nadesłanych Projektów Konkursowych
1 Projekt, biorąc pod uwagę jego kreatywność, oryginalność i zgodność z tematem.

Laureat konkursu zostanie ogłoszony do 20 grudnia 2017 roku na stronie internetowej www.pbd.org.pl/szkolne-kluby-bezpieczenstwa.

Więcej informacji o konkursie znajduje się w umieszczonym poniżej Regulaminie.