Aktualności

Seminarium BRD w Ambasadzie Brytyjskiej

5.3.2012 11:28

Seminarium zostało zorganizowane pod patronatem Brytyjskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego  i Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Głównym celem spotkania było ustanowienie partnerstwa między Wielką Brytanią i Polską  polityką bezpieczeństwa na drogach oraz podzielenia się najlepszymi praktykami z Wielkiej Brytanii z odpowiednimi organami w Polsce.

Brytyjskie statystyki są stawiane wśród najlepszych na świecie w kwestii  bezpieczeństwa na drogach. W Polsce istnieje pilna potrzeba poprawy bezpieczeństwa na drogach ponieważ liczba zabitych w wypadkach jest wciąż bardzo wysoka. Wielka Brytania może odegrać znaczącą rolę w tym procesie a zorganizowane seminarium stworzyło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy Wielką Brytanią a Polską.

Seminarium otworzył HM Ambasador Robin Barnett, który podkreślił: „Jestem pewien, że nasz sukces głównie zawdzięczamy skoordynowanym działaniom  na wszystkich poziomach oraz wspólną strategią wypracowaną przez wszystkich zainteresowanych. To jest absolutnie kluczowe”.

Brytyjscy eksperci przedstawili różne kąty polityki brytyjskiej dotyczącej  bezpieczeństwa ruchu drogowego, a brytyjskie firmy zaprezentowały swoje innowacyjne produkty i rozwiązania, takie jak ITS (inteligentne systemy transportowe), czujniki, kamery oraz systemy ANPR, których zastosowanie pomaga zapewnić Brytanii  wysoką pozycję na świecie w utrzymaniu bezpieczeństwa na drogach. 

Seminarium okazało się wielkim sukcesem. Przyciągnęło wiele osób zaangażowanych na co dzień w bezpieczeństwo ruchu drogowego – uczestniczyło w nim blisko 100 osób. Znaczenie tematu i poziom zainteresowania zostały również wyrażone w liczbie pytań ze strony publiczności oraz ożywionej dyskusji.

 Główny wnioskiem z seminarium było to, że połączenie prewencji, ciągła edukacja, podnoszenie standardów dróg i innowacyjnych rozwiązań bezpieczeństwa ruchu drogowego to priorytety przyczyniające się do znacznej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.