Działania partnerów

ZAAWANSOWANE METODY SZKOLENIA Z ZAKRESU EKOJAZDY

30.1.2012 11:13

Ekojazda łączy w sobie zarówno elementy troski o środowisko jak i zwiększania bezpieczeństwa na drogach. Promocja tego rodzaju zachowań nie tylko wpisuje się w cele strategiczne Renault, ale jest istotna z punktu widzenia każdego człowieka. Pomiary telemetryczne w czasie szkoleń z ekojazdy to kolejny krok w celu upowszechniania takiego stylu jazdy – mówi Agata Szczech, dyrektor PR Renault Polska.

Szkoła Jazdy Renault od 2007 r. oferuje standardowe szkolenia z ekojazdy. Dzięki nawiązaniu współpracy z Key Driving Competences jako jedyna szkoła w Polsce posiada w swojej ofercie kursy ekojazdy z użyciem pomiarów telemetrycznych. Metodologia oraz rozwiązania sprzętowo
-informatyczne pochodzą od Key Driving Competences i stosowane są już od ponad sześciu lat między innymi w Belgii, Holandii oraz Francji. W oparciu o swoją metodę KDC przeszkoliło ponad 30 000 kierowców na terenie Europy.

Przebieg szkolenia
Przebieg szkolenia jest podobny do standardowego kursu z zakresu ekojazdy, jednak parametry pracy pojazdu są na bieżąco monitorowane z użyciem laptopa podłączonego do gniazda diagnostycznego samochodu oraz specjalistycznego oprogramowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu
w trakcie jazdy trener na bieżąco dysponuje dokładnymi danymi na temat chwilowego zużycia paliwa, włączonego biegu, położenia wszystkich pedałów czy obrotów. Łącznie system pozwala na monitorowanie około 20 parametrów. Po zakończeniu jazdy oprogramowanie generuje raport.

Dzięki zastosowaniu szkolenia z wykorzystaniem systemu telemetrycznego kursant dostaje dokładne informacje o tym, kiedy i podczas jakich manewrów popełnia błędy, a kiedy jego jazda jest prawidłowa. To pozwala na skoncentrowanie się na tych elementach, które wymagają poprawy
– mówi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Jazdy Renault.

W czasie kursu kierowca odbywa dwie jazdy: obserwowaną, która ma miejsce jeszcze przed wykładem teoretycznym na temat zasad ekojazdy i demonstracją w wykonaniu trenera, oraz jazdę
z instruktażem. Oba przejazdy są monitorowane, a po ich zakończeniu następuje analiza techniki jazdy oraz podsumowanie i dodatkowe wskazówki dostosowane do indywidualnych potrzeb. Każdy kursant otrzymuje raport oraz wykresy porównujące jazdę przed i po przeszkoleniu. Szkolenie może być uzupełnione o program e-learningowy.

E-learning
Filozofia szkoleń z ekojazdy Szkoły Jazdy Renault zakłada, że potrzebne jest wytworzenie
w kierowcach trwałej zmiany postaw. Z tego względu warto uzupełnić szkolenie o program
e-learningowy. E-learning zaczyna się miesiąc przed szkoleniami praktycznymi i trwa od
1 do 12 miesięcy po nich. Kursanci raportują swoje zużycie paliwa w systemie, otrzymują wiadomości zawierające wskazówki dotyczące ekonomicznej techniki jazdy oraz mogą komunikować się ze Szkołą Jazdy Renault zadając pytania. Dzięki systemowi uczestnicy mogą porównywać swoje postępy z postępami innych kursantów, co wprowadza element pozytywnej rywalizacji.

Szkolenie pilotażowe
Szkoła Jazdy Renault zrealizowała dla Telekomunikacji Polskiej S.A. pilotażowe szkolenia z zakresu ekojazdy przy użyciu systemu telemetrycznego. W listopadzie 2011 r. przeprowadzono serię
40 treningów, w których łącznie udział wzięło 99 pracowników TP S.A. Podczas szkolenia zanotowano spadek zużycia paliwa o 16,3%.

Wszyscy uczestnicy pilotażowego szkolenia zostali objęci planem monitorującym postępy. W tym celu udostępniono specjalne narzędzie internetowe dające dostęp do wszystkich informacji zarówno kursantom jak i managerowi projektu. Końcowe podsumowanie planowane jest na początek marca 2012 r. Po tym czasie Telekomunikacja Polska S.A. we współpracy ze Szkołą Jazdy Renault zamierza zorganizować konkurs ekojazdy wśród pracowników, którzy w trakcie szkolenia uzyskali najlepsze rezultaty.


Korzyści z ekojazdy

Podstawowymi korzyściami płynącymi ze stosowania zasad ekojazdy są redukcja zużycia paliwa
w samochodach o 5-20% oraz zmniejszenie wypadkowości w przypadku floty o około 10%*. Wśród korzyści należy wymienić również wzrost bezpieczeństwa na drodze. Stosując zasady ekojazdy kierowcy jeżdżą bardziej świadomie i spokojniej. Przemyślane przyspieszanie i hamowanie oraz planowanie manewrów z wyprzedzeniem sprawiają, że zmniejsza się ryzyko wypadku.

Stosowanie zasad ekojazdy to również przejaw dbałości o środowisko. Poprzez mniejsze zużycie paliwa zostaje ograniczona emisja dwutlenku węgla, a jazda na odpowiednich obrotach silnika pozwala na redukcję hałasu.

Współpraca Renault i Key Driving Competences
Renault i KDC aktywnie realizują politykę ochrony środowiska. Wspólnie (Renault za pośrednictwem swojej filii Renault Environment) oferują szkolenia w zakresie ekologicznej jazdy, które adresowane są do kierowców flot oraz klientów indywidualnych. Oferowane szkolenia pozwalają na znaczne ograniczenie zużycia paliwa i ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Od 2010 r. Renault Environment i Key Driving Competences proponują pełną gamę usług i produktów dostosowanych do specyficznych potrzeb swoich klientów, wspierając ich w ten sposób w działaniach na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

* Źródło: KDC