Aktualności

Przyznano nagrody VI edycji konkursu Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

28.11.2015 9:19

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego we współpracy z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jego założeniem jest uhonorowanie i promowanie inicjatyw, które zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym aktywnie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

 

Nagrodę w kategorii Organizacja Pozarządowa Roku otrzymała Fundacja „ANIKAR”za profesjonalne, konsekwentne i pełne osobistego zaangażowania działania członków Fundacji w projekty, których celem jest propagowanie idei bezpieczeństwa ruchu drogowego. Za promowanie zasad pierwszej pomocy zarówno wśród przedszkolaków, jak i osób dorosłych. A także w uznaniu za pracę, jaką wykonują na codzień Państwo Anna i Michał Lipowscy założyciele  Fundacji, jak również wolontariusze, którzy w bezinteresowny sposób biorą udział w działaniach podejmowanych przez instytucje państwowe, a także inne organizacjie pozarządowe.

Do nagrody w kategorii Organizacja Pozarządowa Roku nominowane było również Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym ZIELONY LIŚĆ z Torunia.


Grupa LOTOS S.A.  otrzymała nagrodę w kategorii Firma Roku za konsekwentne realizowanie i wspieranie od ponad dekady licznych inicjatyw w zakresie propagowania bezpieczeństwa na polskich drogach. Za długoletnie prowadzenie kampanii „Akademia Bezpieczeństwa LOTOS”, a od roku 2014 kampanii „LOTOS – Mistrzowie w pasach”. Za wspieranie licznych wydarzeń i inicjatyw, których celem jest zwracanie uwagi społeczeństwa na problem odpowiedzialnego  zachowania na drodze.

W kategorii Firma Roku Kapituła Nagrody nominowała również CEMEX POLSKA i SUBARU  Import Polska    sp.  z o.o.


W kategorii Instytucja Publiczna Roku nagrodzone zostało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Statuetka finalisty została mu przyznana za wyjątkowe podejście do niesienia pomocy medycznej wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują podczas akcji ratowniczych, z zachowaniem najwyższego szacunku dla pacjentów oraz wyjątkowe zaangażowanie, wiedzę i doświadczenie którym wspierają partnerów działających na rzecz promocji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

W kategorii Instytucja Publiczna Roku nominowana była również Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie i Przedszkole nr 50 w Lublinie.

 

Nagrodę w kategorii Osoba Roku otrzymał Kajetan Kajetanowicz Za ogromne zaangażowanie w propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego nie tylko w ramach projektów prowadzonych przez podmioty komercyjne, ale także przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Za poświęcanie swojego prywatnego czasu i otwartość na działania, których celem jest edukacja dorosłych i dzieci w zakresie odpowiedzialnych zachowań na drodze.

Do nagrody w kategorii Osoba Roku nominowana była  również Pani Katarzyna Polińska-Gutowska – nauczycielka z Białegostoku oraz dr Andrzej Markowski – psycholog transportu.

 

W kategorii Media Roku finalistą okazał się program „Na Osi”. Kapituła nagrody nagrodziła jego twórców za ponadprzeciętne zaangażowanie w propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie tylko podczas emisji programu „Na osi”, ale także poprzez udział w licznych projektach związanych z tą tematyką. Za aktywne docieranie ze swoim przekazem do różnych grup użytkowników dróg: od uczniów szkół podstawowych  po kierowców samochodów ciężarowych.

Nominację w tej kategorii otrzymał również miesięcznik Auto Moto Technika i Telewizja Polska oddział w Warszawie.


W skład Kapituły Nagrody „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2015” weszli: Agata Foks (Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), Marcin Ślęzak (Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego), Dorota Małecka (Dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża), Romuald Chałas (Prezes Automobilklubu Polski), Agata Hinc (przedstawicielka firmy Shell Polska), Ryszard Fążychowski(Prezes Stowarzyszenia Droga i Bezpieczeństwo), Bartłomiej Morzycki (Prezes PBD – przewodniczący Kapituły), Piotr Sikorski (członek zarządu PBD), Andrzej Grzegorczyk (wiceprezes PBD), Jacek Wojciechowicz (członek zarządu PBD), Maciej Wroński (członek zarządu PBD).

Do udziału w uroczystości rozdania nagród zaproszeni zostali przedstawiciele m.in. władz państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, służb publicznych, środowisk naukowych, firm prywatnych. Wszystkie te instytucje i osoby łączy wspólny cel, jakim jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Więcej informacji na temat konkursu udziela: Dorota Olszewska, tel. 608 622 027, mail: dorota.olszewska@pbd.org.pl