Aktualności

Megainformacja NIK o bezpieczeństwie uczestników ruchu drogowego

21.7.2021 9:02

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła badanie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Polsce. Megainformacja – o której pisaliśmy niedawno – jest już gotowa. Pełna jej treść dostępna jest na stronie: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/megainformacja-bezpieczenstwo-uczestnikow-ruchu-drogowego.html Poniżej najważniejsze wnioski z raportu: 

Wnioski

Najwyższa Izba Kontroli wnosi do Rady Ministrów o:

 1. Powołanie na drodze ustawowej instytucji, która byłaby odpowiedzialna za realizację całościowej polityki państwa w zakresie brd.
 2. Zapewnienie stabilnego finansowania zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Budowę systemu planowania działań mających na celu wzmacnianie bezpieczeństwa ruchu drogowego i analizy efektów podejmowanych w tym celu działań.
 4. Rozważenie wprowadzenia zmian w przepisach prawa poprzez:
  • zmianę trybu nakładania mandatów za przekroczenie prędkości;
  • doprowadzenie do możliwości skutecznego karania cudzoziemców dopuszczających się naruszeń przepisów ruchu drogowego;
  • uporządkowanie przepisów prawa dot. oznakowania na drogach;
  • wprowadzenia zmian w zakresie automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (np. puste fotoradary, wykorzystywanie inteligentnych systemów transportowych).
 5. Dalszą rozbudowę oraz modernizację infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań w zakresie brd.
 6. Sprawowanie skutecznego nadzoru nad kwestiami związanymi ze stanem technicznym pojazdów.
 7. Zwiększenie skuteczności systemu nadawania uprawnień do kierowania pojazdami.
 8. Kontynuację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działania służb ratowniczych.
 9. Promocję właściwych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego.