Aktualności

Prezentacja Przewodnika Bezpieczna Flota (2006)

7.2.2006 11:36

7 lutego, w siedzibie Banku Światowego, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego opublikowało pierwszy w Polsce przewodnik „Bezpieczna Flota – standardy bezpieczeństwa w zarządzaniu samochodami służbowymi”. Firmy zrzeszone w Partnerstwie – 3M, ABB, BP, DaimlerChrysler, DaimlerChrysler Fleet Management, Michelin, Renault, Shell – podejmują konkretne działania celem faktycznej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce rozpoczynając działania prewencyjne od siebie i swoich pracowników.

W ciągu ostatnich 15 lat w Polsce zdarzyło się ponad 820 tysięcy wypadków drogowych, w których zginęło blisko 100 tysięcy osób, a ponad milion zostało rannych. Roczny bilans strat Polski z tytułu wypadków drogowych jest równowartością ok. 2,5 % produktu krajowego brutto (PKB)! Polska jest krajem o najwyższym poziomie zagrożenia na drodze wśród państw Unii Europejskiej. Dlatego firmy zrzeszone w Partnerstwie dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zdecydowały się aktywnie wesprzeć wysiłki rządu i policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego.

Pierwszym efektem inicjatywy Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego jest  przewodnik „Bezpieczna flota – standardy bezpieczeństwa w zarządzaniu samochodami służbowymi”. Ta publikacja powstała pod patronatem międzynarodowej organizacji działającej na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – Global Road Safety Partnership (GRSP).

Atualnie Partnerstwo zrzesza osiem firm: 3M, ABB, BP, DaimlerChrysler, DaimlerChrysler Fleet Management, Michelin, Renault, Shell. Minister Zdrowia, prof. Zbigniew Religa, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Bank Światowy patronują temu przedsięwzięciu, natomiast wsparcia udzielają takie instytucje i firmy, jak: VESSEL, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PCK, Fundacja Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny” oraz Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

Przewodnik „Bezpieczna flota – standardy bezpieczeństwa w zarządzaniu samochodami służbowymi” skierowany jest do przedsiębiorstw i instytucji posiadających samochody służbowe, których ilość w Polsce oceniana jest łącznie na 500 do 800 tysięcy pojazdów. Jak pokazują światowe badania, kierowcy użytkujący samochody firmowe powodują ok. 30% wypadków. Dla przedsiębiorstwa każdy wypadek oznacza wysokie straty (utratę pracownika, koszty napraw i ubezpieczenia), nie wspominając o czysto ludzkich dramatach dotykających samych pracowników i ich rodziny. Dlatego działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia ilości wypadków, firmy zrzeszone w Partnerstwie rozpoczęły od siebie.

„To świetna inicjatywa, oby dotarła do jak największej liczby firm i kierowców.” – mówi Krzysztof Hołowczyc i dodaje: „Uświadomienie kierowcom, zwłaszcza młodym, że szybka jazda samochodem jest fantastycznym przeżyciem, ale jedynie na przeznaczonych do tego celu torach, natomiast w ruchu drogowym stanowi śmiertelne zagrożenie – to bardzo ważny krok do ograniczania niebezpiecznych zachowań na drodze, do zmniejszenia liczby wypadków”.

Celem „Przewodnika” jest syntetyczna prezentacja wiedzy Partnerów na temat działań i standardów, które zapobiegają wypadkom drogowym z udziałem samochodów firmowych. Począwszy od uwrażliwienia zarządów i kierownictwa na ryzyko związane z wywieraniem presji czasowej na pracowników użytkujących samochody firmowe (np.: na reprezentantów handlowych, dostawców), po świadome kształtowanie polityki flotowej uwzględniającej m.in. prawidłowy dobór parku samochodowego, wyposażenie w niezbędne elementy bezpieczeństwa, dbałość o stan techniczny, wdrożenie wewnętrznych procedur i systemów kontroli, działania edukacyjne i cykliczne szkolenia kierowców.

„Przewodnik” jest pierwszym krokiem Partnerów w całej serii działań, które – wierzymy – pozwolą przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa polskiego ruchu drogowego. „Partnerstwo” jest otwarte dla wszystkich firm i instytucji, które chciałyby aktywnie włączyć się w prowadzone działania.