Działania partnerów

RENAULT F1 TEAM WSPIERA KAMPANIĘ UCZYŃMY DROGI BEZPIECZNYMI

7.4.2010 14:17

Logo kampanii i adres internetowy znajdą się na przednim skrzydle i na bocznych osłonach bolidu Renault F1, R30. Kampania Uczyńmy drogi bezpiecznymi zostanie włączona do działań promocyjnych Renault F1 Team i we wszystkich filiach Renault na świecie. Celem kampanii jest  zwiększenie świadomości na temat zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych krajach.

Kampania Uczyńmy drogi bezpiecznymi jest zgodna z zaangażowaniem firmy Renault
w działania na rzecz globalnego bezpieczeństwa na drodze. W listopadzie ubiegłego roku podczas konferencji, na której Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła Dekadę Działania na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, firma Renault potwierdziła swoje zaangażowanie w ramach projektu Global Road Safety Initiative. Projekt GRSI zakłada współpracę między siedmioma głównymi koncernami samochodowymi (w tym Renault), polegającą na finansowaniu i promocji działań na rzecz bezpieczeństwa drogowego w Chinach, Brazylii i państwach regionu ASEAN.

Jesteśmy dumni, że możemy wyrazić poparcie dla kampanii Uczyńmy drogi bezpiecznymi
i przyczynić się do jej rozpowszechnienia. Współpraca z Międzynarodową Federacją Samochodową przy wdrażaniu proklamowanej przez ONZ Dekady Działania na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pokrywa się ze zobowiązaniami Grupy Renault odnowionymi w ramach projektu Global Road Safety Initiative – powiedział  Eric Boullier, szef zespołu Renault F1 Team,
Z zadowoleniem przyjmuję zaangażowanie Renault F1 w kampanię Uczyńmy drogi bezpiecznymi i w proklamowaną przez ONZ Dekadę Działania na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Naszym celem jest przyczynienie się do ocalenia życia pięciu milionom ludzi w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Aby to osiągnąć, niezbędna jest wspólna praca społeczności sportów motorowych i samochodowych na rzecz bezpieczeństwa – powiedział Jean Todt, prezydent FIA.

Firma Renault od ponad pięćdziesięciu lat jest liderem w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego. Działalność w tym zakresie rozpoczęła od wprowadzenia wymogów związanych z bezpieczeństwem biernym w projektach swoich pojazdów. Firma Renault jako pierwsza uzyskała pięć gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP. Maksymalną ilość gwiazdek otrzymało dotychczas łącznie dwanaście samochodów Renault.

Kampania edukacyjna Renault, Bezpieczeństwo dla Wszystkich, objęła swym programem dzieci i młodzież – dotychczas łącznie jedenaście milionów osób. Jej celem było propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.