Aktualności

Seminarium techniczne na temat infrastruktury drogowej

2.12.2016 18:24

W seminarium udział wzięło 20 specjalistów z Polski, reprezentujących Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, Biuro Drogownictwa m.st. Warszawy, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i Katowicach, Krajową Radę BRD. Oprócz prezentacji uczestnicy brali udział także w warsztatach praktycznych, gdzie na konkretnych przykładach analizowali zagadnienia związane z niebezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Seminarium w Banku Światowym stanowi realizację jednej z podstawowych misji PBD jaką jest szerzenie wiedzy o brd i upowszechnianie dobrych praktyk wśród zainteresowanej grupy docelowej. Steve Proctor przed laty prowadził także tego typu działania szkoleniowe na zlecenie GRSP w Genewie w wielu krajach Europy Środkowo – Wschodniej, a tym razem przebywał w Polsce na zaproszenie firmy 3M – członka PBD. W przeddzień seminarium firma 3M zorganizowała pokaz oznakowania w warunkach nocnych także połączony z prelekcją Steve’a Proctora.