Działania partnerów

Bezpieczne drogi z 3M

30.11.2016 19:30

Spotkanie poruszyło ważne tematy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego z perspektywy polskich i zagranicznych doświadczeń.

Steve Proctor z brytyjskiej firmy TMS Consultancy zaprezentował korzyści płynące z wdrażania i realizowania systemowych procedur audytu BRD na przykładzie Wielkiej Brytanii oraz innych krajów Europy Zachodniej.

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego pozwala bowiem na wypracowanie optymalnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz zmniejszających liczbę potencjalnych zagrożeń. Rozwiązania te powinny stosować wszystkie podmioty uczestniczące w procesach planowania, projektowania, budowania oraz utrzymania dróg.

Elementem tego procesu jest również wybór właściwych rozwiązań służących do oznakowania dróg. Według danych zawartych w Raporcie Wpływu 3M na polską gospodarkę* niedostateczne oświetlenie dróg jest przyczyną aż 8,7 proc. wszystkich wypadków drogowych, do jakich dochodzi każdego roku w Polsce.

– Właściwe oznakowanie dróg to jeden z najważniejszych czynników odpowiedzialnych na bezpieczeństwo na drodze i sprawność ruchu drogowego. Nasze dzisiejsze spotkanie zwraca szczególną uwagę na rolę materiałów odblaskowych w zapewnieniu funkcjonalności znaków drogowych oraz skuteczności komunikacji z uczestnikami ruchu drogowego w każdych warunkach– wyjaśniał Jakub Kalisiak, Advanced Application Development Engineer w 3M Poland.

W trakcie wydarzenia eksperci z 3M zaprezentowali praktyczne działanie materiałów odblaskowych na oznakowaniu pionowym i poziomym oraz odzieży podczas specjalnego przejazdu po torze – Night Demo Show. Wśród prezentowanych rozwiązań znalazły się m.in. taśmy odblaskowe Stamark™ i punktowe elementy odblaskowe RPM290, przeznaczone do trwałego oraz tymczasowego oznakowania poziomego dróg.

– Produkty te charakteryzują się wyjątkową trwałością oraz odblaskowością, które umożliwiają wyraźne oznaczenie i prowadzenie ciągów ruchu pojazdów zarówno w dzień, jak i w nocy. Według danych z 2011 roku aż 3 tysiące wypadków drogowych w Polsce odbywało się w nocy na drogach nieoświetlonych – dodaje Jakub Kalisiak, Advanced Application Development Engineer w 3M Poland.

Konferencja „Bezpieczne drogi z 3M” odbyła się 29 listopada br. na Torze Służewiec. Partnerami wydarzenia były TMS Consultancy – firma doradcza w zakresie bezpieczeństwa drogowego, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego oraz firma Giera – producent oznakowania pionowego.