Aktualności

Szkolenie pt. Bezpieczna Flota. Kompleksowe podejście

10.12.2008 12:53

Jest kilka powodów dla których Stowarzyszenie zorganizowało to spotkanie. Powszechnie wiadomo, że intensywność eksploatacji samochodu w firmie lub korporacji jest co najmniej trzy razy większa niż przeciętnego pojazdu prywatnego. Te auta często przejeżdżają rocznie nawet ponad 100 000 kilometrów. Większość użytkowników uznaje te pojazdy za cudzą własność i tak właśnie je traktuje. Dbanie o powierzone pracownikom mienie jest raczej wyjątkiem niż regułą. Także pracodawcy dokładają do tej budowli często swoją cegiełkę. Wyznaczone przez nich normy i standardy pracy są często nie do pogodzenia z możliwościami pracowników i zamiast ich motywować do racjonalnych zachowań za kółkiem. Dodatkową przeszkodą jest często ograniczenie zarządzania szkodowością do poziomu obsługi ubezpieczeniowej i warsztatowej floty samochodów służbowych.

Efekty widać jak na dłoni. Brak dbałości o powierzone samochody i wyśrubowane normy przejeżdżanych kilometrów i czasu pracy są najczęstszymi przyczynami szkód powodowanych przez kierowców firmowych. Wystarczy przypomnieć, że tylko 8% wszystkich użytkowników dróg to kierowcy samochodów służbowych, i to oni uczestniczą w 30% wszystkich wypadków na naszych drogach.

Tymczasem koszty szkód powodowanych w okolicznościach służbowych rozkładają się na wiele podmiotów. Ponoszą je firmy w wymiarze finansowych, rzeczowym i logistycznym, właściciele floty ponoszą także uszczerbek na swym wizerunku. Koszty ponoszą pracownicy, a także ich rodziny. Pośrednio płaci jednak całe społeczeństwo, które płaci składki ubezpieczeniowe, podatki na utrzymanie i remonty dróg.

Partnerstwo jako organizator szkolenia zaprezentowało kompleksowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem floty. Dla uczestników reprezentujących firmy z różnych branż przygotowano cztery bloki tematyczne. Andrzej Jarubas z firmy Safe Drive zaprezentował model zarządzania bezpieczeństwem floty samochodów służbowych wypracowany wspólnie przez Partnerów należących do Stowarzyszenia (m.in. Total, BP, Shell, Renault, ABB).

Model ten, oparty na dobrych praktykach, może być efektywnym narzędziem usprawniającym pracę każdego fleet menadżera. Opiera się on na proaktywnych działaniach prewencyjnych, które należy osadzić w kulturze organizacyjnej firmy. Istotne jest tutaj także prawo pracy, jasno określające prawa i obowiązki pracownika oraz odpowiedzialność pracodawcy za bezpieczeństwo pracy. Chodzi o kształtowanie prawidłowych postaw kierowców na drodze, jak również odpowiedzialności za powierzone mienie (pojazd). Konsekwentne działania prewencyjne, oprócz proaktywnego zarządzania szkodowością, to także odpowiednie prowadzenie polityki kadrowej (np. rekrutacja, ocena stanowiska pracy) oraz planowanie i prowadzenie odpowiednich szkoleń dla pracowników. Ważnym elementem jest również prowadzenie spójnego, uzupełniającego się systemu nagród i kar, uwzględniającego specyfikę firmy (np. istniejący system motywacyjny).

Podsumowaniem prezentacji wypracowanego przez Partnerstwo modelu zarządzania bezpieczeństwem floty, był warsztat Pani Elżbiety Leszko z Total Polska, która przedstawiła przykład wdrożone przez siebie, skuteczne rozwiązania we wdrażaniu programu zarządzania bezpieczeństwem floty.

Osobnym tematem szkolenia, zaprezentowanym przez Pana Andrzeja Zarembę – Dyrektora ds. Szkoleń w ORLEN Transport był prawidłowy dobór szkoleń i ich zakresu dla użytkowników samochodów służbowych, przede wszystkim w kontekście ofert dotyczących szkoleń jazdy defensywnej, eco drivingu, pierwszej pomocy czy też obowiązkowych zajęć z zakresu BHP.

Nie wszyscy zgadzają się co do tego, na czym powinna polegać bezpieczna eksploatacja pojazdu, dlatego organizatorzy chcieli poświęcić tej kwestii osobny blok. Uczestnicy wspólnie z Michałem Soćko – członkiem Zarządu Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych, podjęli dyskusję o drażliwych kwestiach jak planowanie sprzedaży a optymalizacja przejazdów czy też sposoby kształtowania prawidłowych zachowań kierowców.

Organizatorzy przygotowali także zajęcia praktyczne. Jeden z dwóch warsztatów, przygotowany przez Safe Drive, miał za zadanie przedstawić technikę oraz zalety wdrażania w danej flocie zasad ekonomicznej i bezpiecznej jazdy. Innym elementem warsztatowym, poświęconym stosowaniu technik perswazji w komunikacji z personelem i współpracownikami były zajęcia przeprowadzone przez firmę doradczo-szkoleniową Fokus.

W roku 2009 planowane są kolejne szkolenia o podobnym zakresie tematycznym. Pytania proszę kierować na adres: info[et]pbd.org.pl

Patronatu medialnego szkoleniu udzieliły wydawnictwa Flota Auto Biznes oraz Promotor.