Działania partnerów

USTĘPUJ PIERWSZEŃSTWA!

21.5.2019 14:33

Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu dziś jest główną przyczyną wypadków drogowych – potwierdzają statystyki liczby wypadków za rok 2018, też 2017. Przez wiele lat tą przyczyną wypadków na polskich droga była nadmierna prędkość. W dniu wczorajszym w salach stołecznego Teatru KAMIENICA odbyła się inauguracja kampanii społecznej dotyczącej konieczności udzielania pierwszeństwa przejazdu przez kierowców pt. ŻYJ I POZWÓL ŻYĆ INNYM. Także apelujemy: USTĘPUJ PIERWSZEŃSTWA! Nieudzielając pierwszeństwa przejazdu wybierasz ofiarę! Giną konkretne osoby! Kierowca decyduje o czyimś życiu! Kończy to życie! – wskazywał prowadzący konferencję, aktor Paweł Burczyk.

W roku 2018 zginęły 322 osoby poprzez nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – przywoływał statystyki KGP – sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Konrad Romik. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu przez kierowców było przyczyną wypadków, których liczba w roku 2017 wyniosła 7416, taka tendencja utrzymała się i była już to główna przyczyna w 2018 r. – tu odnotowano ich 7488. Odpowiednio zabitych było 315 i 322, natomiast rannych 9550 i 9158 osób. W konsekwencji odnotowano również znaczny wzrost zderzeń bocznych pojazdów. Jak pokazują statystyki rodzajów wypadków, w wyniku zderzeń bocznych udział ofiar śmiertelnych wynosił 19,3 i 18,7% (lata 2017 i 2018). Niebagatelny udział w statystykach ofiar śmiertelnych w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa: 315 i 322 osób zginęło w wyniku takiej właśnie sytuacji drogowej. – Jeżeli chodzi o kwestie trendu długoterminowego czynnik ten – jeżeli chodzi o nieudzielanie pierwszeństwa – zaczyna „podnosić głowę”. To pokazują dane długoterminowe – analizował K. Romik. Obserwując to zjawisko resort infrastruktury oraz KRBRD podjęły działania, w które wpisuje się także inaugurowana kampania.

Mówca zaprezentował założenia i cele przygotowanej kampanii społecznej. Po raz pierwszy KRBRD podjęła oddzielnie od innych przyczyn wypadów na naszych drogach, temat szczegółowy, ale jakże ważny. – Nie jesteśmy świadomi kogo pozbawimy życia, kogo na wiele lat pozostawimy w traumie, nie mamy o tym pojęcia, ale tak się dzieje – kontynuował Konrad Romik. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie świadomości kierujących, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność udzielenia pierwszeństwa przejazdu; to także kwestia pokazania zagrożeń dla kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu; i najważniejsze – doprowadzenie do zmiany postaw i zachowań poprzez wskazanie kierującym pojazdami konsekwencji wynikających z nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowców.

Na polskich drogach każdego dnia można zaobserwować sytuacje, w których kierowcy nie udzielają pierwszeństwa przejazdu innym pojazdom. Wielu kierowców zapomina o kulturze na drodze oraz zasadach prawa włączania się do ruchu czy pierwszeństwa przejazdu. Często przyczyną nieudzielenia pierwszeństwa innemu pojazdowi, nie jest też nieznajomość przepisów ruchu drogowego, a zwyczajny pośpiech lub nieuwaga.

www.prawodrogowe.pl