Aktualności

Majowy Konkurs SKB

22.5.2019 19:21

ZADANIE KONKURSOWE

Konkurs polega na przygotowaniu projektu plakatu dowolnej wielkości, którego tematyka promuje zasady bezpiecznego wakacyjnego podróżowania.

CZAS TRWANIA KONKURSU

22 maja – 11 czerwca 2019 roku

NAGRODY DO WYGRANIA

Nagrodą w konkursie są czapeczki LED z logo Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Jury wyłonione przez Organizatora wybierze spośród nadesłanych Projektów Konkursowych 1 Projekt, biorąc pod uwagę jego kreatywność, oryginalność i zgodność z tematem.

Laureat konkursu zostanie ogłoszony do 17 czerwca 2019 roku na stronie internetowej www.pbd.org.pl

Więcej informacji o konkursie znajduje się w umieszczonym poniżej Regulaminie.

Zapoznaj się z poniższymi dokumentami: