Aktualności

Czas wystawiania ocen nadszedł – Roczny Konkurs SKB

22.5.2019 19:49

ZADANIE KONKURSOWE

Konkurs polega na opisaniu działań przeprowadzonych przez SKB w roku szkolnym 2018/2019 zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w najbliższym otoczeniu.

TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDANIA

19 czerwca 2019 roku

NAGRODY DO WYGRANIA

1. Nagrodą główną za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie jest:

a. Dla szkoły: mobilne miasteczko ruchu drogowego

b. Dla nauczyciela: tablet

c. Dla każdego członków klubu: plecak z elementami odblaskowymi

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Jury wyłonione przez Organizatora wybierze spośród nadesłanych sprawozdań najbardziej aktywny i efektywny Szkolny Klub Bezpieczeństwa i przyzna nagrodę główną, kierując się takimi kryteriami jak:

1.  liczba podjętych działań,

2.  sposób realizacji podjętych działań,

3.  efekt przeprowadzonych działań i oddźwięk w społeczności lokalnej,

4.  kreatywność członków Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa.

Więcej informacji o konkursie znajduje się w umieszczonym poniżej Regulaminie.

Zapoznaj się z poniższymi dokumentami: