Aktualności

Warsztaty projektu pilotażowego „Piłeś? Nie jedź!”

19.9.2008 12:16

Projekt “Piłeś? Nie jedź!” jest częścią międzynarodowej kampanii prowadzonej przez organizację Global Road Safety Partnership. Głównym celem projektu jest przyczynienie się za pomocą kampanii społeczno-informacyjnej oraz skutecznej egzekucji prawa w danym regionie do zmniejszenia liczby wypadków z udziałem kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. Projekt pilotażowy ma też na celu powstanie organizacji skupiającej instytucje rządowe, pozarządowe i biznesowe zdolne do kontynuowania inicjatyw zmierzających do rozwiązania problemu nietrzeźwych użytkowników dróg.

Obecnie zakończyła się I faza projektu, polegająca na ocenie skali problemu prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu na terenie miasta i powiatu Olsztyn (losowe kontrole trzeźwości i badanie ankietowe kierowców).

Podsumowaniem I fazy projektu jest raport opracowany przez WORD – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa ruchu Drogowego w Olsztynie, Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie, Partnerstwo oraz Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Wynikiem warsztatów są szczegółowe ustalenia dotyczące przygotowania i przeprowadzenia na terenie Olsztyna i Powiatu Olsztyńskiego II etapu w postaci kampanii informacyjnej wspartej przez programy społeczne (akcje w klubach, przeszkolenie sprzedawców alkoholu, programy edukacyjne w szkołach).

W trakcie warsztatów ośmiu głównych partnerów (WORD, Urząd Miasta, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, Michelin, Fundacja Kierowca Bezpieczny, Związek Browarów Polskich, Polski Przemysł Spirytusowy oraz Partnerstwo) podpisało porozumienie dotyczące realizacji kolejnych etapów projektu.

III faza projektu, planowana z początkiem przyszłego roku podsumuje wyniki dotychczasowych działań poprzez kolejne losowe kontrole trzeźwości, których wynik zestawiony zostanie z danymi pozyskanymi w ramach poprzednich etapów projektu, a także da odpowiedź czy podjęte działania miały wpływ na zmianę negatywnych zachowań uczestników ruchu drogowego w naszym regionie. Na zakończenie projektu planowane jest opracowanie raportu końcowego, podsumowującego przebieg i wyniki projektu jak również wydającego rekomendacje na temat skutecznych działań prewencyjnych dotyczących ww. problematyki.