Aktualności

Konferencja "Drogi krajowe – drogami zaufania"

12.9.2008 12:21

W konferencji udział wzięli pracownicy administracji drogowej, przedstawiciele samorządów, pracownicy biur projektowych, instytutów badawczych i uczelni wyższych oraz producenci urządzeń BRD.

Tematami sesji były: polityka Polski i innych krajów Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa drogowego, ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, techniczne i organizacyjno-prawne środki i działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rola i środki komunikacji społecznej. W programie konferencji znalazła się ponadto dyskusja panelowa na temat współpracy różnych podmiotów zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedstawiciele Partnerstwa zaprezentowali zakres działalności Partnerstwa ze szczególnym uwzględnieniem modelu współpracy między trzema sektorami życia publicznego na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego.

Konferencję zorganizowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przy współpracy z firmą ARCADIS Profil.