Aktualności

Znamy laureatów Funduszu Małych Grantów

11.7.2013 14:32

Nagrodzone projekty w II edycji Funduszu Małych Grantów:

 1. Projekt Chorągwi Stołecznej ZHP „Bezpieczne wakacje”
 2. Projekt SP nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Pyskowicach „Oznakowanie poziome miasteczka ruchu drogowego na boisku SP nr w Pyskowicach”
 3. Projekt Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie „Uczeń – bezpiecznym pieszym”
 4. Projekt Zespołu Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym „Bądź widoczny, bądź bezpieczny”
 5. Projekt Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny „AKTYWNI” „Bezpieczna droga do domu”
 6. Projekt SZ Integracyjnych nr I w Łodzi „Ostrożny i przezorny pieszy w drodze po bezpieczeństwo”
 7. Projekt Stowarzyszenia Przyjaciół SP nr 7 w Poznaniu „Bezpieczny pieszy – oko cieszy”
 8. Projekt Stowarzyszenia przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp. „Bezpieczna ulica – zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym”
 9. Projekt Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Krakowie „(Nie)bezpieczny senior na drodze”
 10. Projekt Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pogorzałki „Twórzmy Razem” „Bezpieczne wakacje bezpieczni na drodze”
 11. Projekt Przedszkola nr 4 w Suwałkach „Jestem bezpieczny na drodze”