Aktualności

Posiedzenie Podkomisji Infrastruktury nt. fotoradarów

12.7.2013 8:12

Omawiane projekty odnoszą się m.in. do takich kwestii, jak: zasady ustawiania fotoradarów, a także sposób zagospodarowania pieniędzy uzyskiwanych z mandatów nakładanych na kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość. W dyskusji prowadzonej przez Przewodniczącego Komisji Infrastruktury posła Stanisława Żmijana, wypowiadali się przedstawiciele organizacji społecznych reprezentujących środowiska zainteresowane tematem, przedstawiciele świata nauki, przedstawiciele administracji samorządowej i sami posłowie.

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego reprezentował Maciej Wroński, członek zarządu.

Relację z posiedzenia Podkomisji możne obejrzeć pod adresem:

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=CFCE01C52FE426F1C1257B9E004403F8