Aktualności

Wizyta w Polsce Pietera Ventera Dyrektora Generalnego GRSP

21.6.2013 9:54

W ciągu kilku dni miał on okazję zapoznać się z działalnością Partnerstwa, poznać naszych partnerów wspierających, a także odwiedzić instytucje, które realizują zadania związane z polepszeniem stanu bezpieczeństwa na polskich drogach.

Pierwszego dnia Peter Venter spotkał się z Maciejem Mosiejem Sekretarzem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  oraz Radkiem Czapskim z Banku Światowego. Dzięki tym wizytom Pan Venter miał możliwość zapoznania się ze strategicznym spojrzeniem władz polskich oraz niezależnych ekspertów na problem bezpieczeństwa na drogach.

Następne spotkanie odbyło się w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża – największej sieciowej organizacji humanitarnej w kraju. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim promocji brd i pierwszej pomocy przy udziale wolontariuszy PCK. Warto przy tej okazji dodać, że GRSP jest programem, który jest goszczony przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Ostatnim oficjalnym punktem dnia było spotkanie wewnętrzne w gronie Partnerstwa. Pan Venter omówił główne aspekty działań globalnych GRSP oraz przedstawił strukturę organizacji. Prezes Partnerstwa Bartłomiej Morzycki omówił główne kierunki działania Stowarzyszenia oraz przedstawił projekty zrealizowane w pierwszej części roku oraz zaplanowane do końca br.

Pan Venter podkreślił, że Partnerstwo jest silną organizacją, która działa wg przyjętych w czasie tworzenia GRSP zasad – tworzenia platformy do dyskusji, bycia bazą wiedzy, inicjatorem dyskusji publicznej, realizująca rolę organizacji wpierającej działania administracji publicznej, a przede wszystkim niezależnej, bezstronnej i neutralnej w działaniu.

Kolejny dzień w Polsce Pan Venter spędził na konferencji organizowanej przez Tramwaje Warszawskie. Była ona inauguracją V edycji kampanii społecznej „Bądźmy razem bezpieczni”. Pieter Venter miał możliwość podsumowania seminarium, które zostało zorganizowane w ramach tego wydarzenia. Między innymi podkreślił świetną organizację kampanii oraz zgodził się z tezami zaprezentowanymi przez prelegentów, że konieczna jest lepsza koordynacja działań brd w Polsce i wdrażanie najlepszych praktyk stosowanych w innych krajach po ich uprzednim dostosowaniu do warunków lokalnych.

Przedstawiciel GRSP kilkukrotnie podkreślał wspaniałą organizację wydarzenia oraz olbrzymią pracę wykonaną przez Tramwaje Warszawskie w promocji wewnętrznej jak i zewnętrznej brd. Porównując organizację transportu miejskiego w Warszawie, z innymi miastami, stwierdził, że chciałby mieć taki transport w swoim rodzinnym mieście.

Ostatniego dnia wizyty Pieter Venter został zaproszony do Instytutu Transportu Samochodowego. Zapoznał się tam z pracą wykonywaną przez pracowników Instytutu, a przede wszystkim z działaniami Centrum BRD. Szczególnie zainteresowało go powstające Obserwatorium BRD.

Kończąc swoją wizytę w Polsce Pan Venter podkreślił, że Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego jest silną organizacją, która działa wg przyjętych w czasie tworzenia GRSP zasad – tworzy platformę do dyskusji, stanowi bazę wiedzy i jest inicjatorem dyskusji publicznej. Zapewnił również, że będzie aktywnie wspierał dalsze działania naszego Stowarzyszenia.