Działania partnerów

Nowe dane dot. stosowania pasów bezpieczeństwa w Polsce

12.5.2014 8:48

Z zapiętymi pasami częściej jeździmy na drogach krajowych i w dużych miastach (ponad 85% wszystkich osób siedzących w pojeździe). Wraz z klasą drogi poziom zapinania pasów spada i na drogach powiatowych wynosi już tylko 66%. 

Nieco częściej pasy stosują także kobiety niż mężczyźni (85% w porównaniu do 81%), a w porównaniu do innych grup wiekowych pasy zdecydowanie rzadziej zapinają osoby młode w wieku ok. 18-24 lat (73%).

W innych pojazdach stopień zapinania pasów był zdecydowanie niższy i wynosił:

–        w samochodach ciężarowych – 36%,

–        w ciężarowych z przyczepą – 54%,

–        w samochodach dostawczych – 66%,

–        w taksówkach – 26%.

 

W ostatnich tego typu badaniach prowadzonych w Polsce w 2008 r. stopień zapinania pasów był o ok. 6% niższy.

Mimo poprawy, sytuacja w naszym kraju ciągle odbiega od większości krajów UE, gdzie w samochodach osobowych poziom zapinania pasów jest wyższy i tylko dla kierowców i pasażerów siedzących z przodu wynosi powyżej 90%.

Badania dot. stosowania pasów bezpieczeństwa w Polsce, przeprowadzili na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady BRD, eksperci z Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej oraz Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej przy okazji zeszłorocznych pomiarów prędkości  (raport z badań prędkości znaleźć można tutaj).

Raport dot. stosowania pasów bezpieczeństwa znajduje się w załączniku oraz pod poniższym linkiem Raport – pasy bezpieczeństwa