Aktualności

„Wyhamuj przed przejazdem i zdobądź nagrody!!!”

29.9.2010 9:43

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie ułóż znak STOP z dowolnie wybranych elementów (szyszki, liście, puszki, papier – pełna dowolność). Następnie sfotografuj go i prześlij do nas w formacie JPG, minimalna rozdzielczość 1280 x 960 pixeli na adres a.ostaszewska@plk-sa.pl podając:

  • tytuł zdjęcia oraz opcjonalnie jego krótki opis,
  • informację o miejscu i czasie, w którym zostało zrobione,
  • imię i nazwisko, adres e-mail i telefon kontaktowy, w celu umożliwienia Organizatorowi kontaktu z Uczestnikiem.

Zamieszczając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone do Konkursu zdjęcie jest jego własnością i zostało wykonane przez niego samego oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs oraz akceptuje postanowienia Regulaminu.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.bezpieczny-przejazd.pl/konkursy/konkurs-wyhamuj/

 

 Zatrzymaj ludzkie życie w jednym kadrze…

Zdobądź nagrodę….

Zapraszamy do udziału!!!

 

Partnrstwo sprawuje Patronat nad konkursem oraz jest fundatorem głównej nagrody!