Aktualności

10 lat GRSP

20.6.2009 9:00

GRSP to organizacja powołana do życia przez Bank Światowy w lutym 1999 roku. Zajmuje się stworzeniem stałego, globalnego partnerstwa pomiędzy przedsiębiorcami, społeczeństwem a rządem, mającego na celu ograniczenie liczby wypadków drogowych. Poszukuje efektywnych i innowacyjnych sposobów zapewnienia bezpieczeństwa na drogach, zarówno na poziomie światowym, jak i lokalnym.

Spotkanie w Genewie, w ramach obchodów 10-lecia GRSP, miało na celu zaprezentowanie przez zaproszonych gości programów realizowanych na poszczególnych kontynentach, a także planowanych działań oraz przyszłych obszarów współpracy między krajami.

Ponad 80 osób z 15 krajów dyskutowało na temat poprawy bezpieczeństwa na drogach. Omówiono programy zostały zrealizowane na przestrzeni ostatniej dekady, we współpracy z sektorem biznesowym, a także przy czynnym współudziale władz państwowych.

Panel był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, przedstawienia dobrych praktyk wdrożonych dzięki realizowanym akcjom oraz do ustalenia kierunków dalszego rozwoju GRSP.

Wśród zaproszonych gości z Polski, oprócz przedstawicieli Stowarzyszenia (Paweł Wideł, Rafał Poradka) w panelu uczestniczyli: Beata Bublewicz – posłanka na Sejm RP oraz Andrzej Grzegorczyk – Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który podczas pierwszego dnia obchodów zaprezentował działalność GRSP w Polsce oraz stan bezpieczeństwa drogowego w naszym państwie. Wszyscy prelegenci wskazali, że celem działań w obszarze BRD jest redukcja do minimum ilości wypadków, m.in. poprzez poprawę szkolenia kierowców oraz realizację programów ograniczających ryzyko wypadków w ruchu drogowym. Pani Beata Bublewicz omówiła program pilotażowy „Piłeś? Nie jedź” realizowany przez Partnerstwo w Olsztynie oraz założenia programu GAMBIT 2005.