Działania partnerów

3M partnerem kampanii promującej bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych

1.7.2009 15:17

Jej celem jest podnoszenie świadomości zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach, kształtowanie zachowań, utrwalanie postaw społecznie pożądanych. W czasie kampanii organizowanych jest wiele pokazów prasowych, w tym inscenizacje wypadków i pokazy ratownictwa, spotkania edukacyjne w szkołach. Kampanię wspierają m.in. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komenda Główna Policji, Państwowa Straż Pożarna, wiele podmiotów prywatnych i media.

3M Poland, podpisując porozumienie z PKP PLK SA, włączyło się w kampanię projektując i wykonując oznakowanie kilku przejazdów kolejowych na terenie Warszawy.

Więcej informacji na stronie: www.bezpieczny-przejazd.pl