Aktualności Wyróżnione

Aspekty bezpieczeństwa w mobilności młodych ludzi

16.9.2022 16:48

14 września br. w Ministerstwie Infrastruktury odbyła się organizowana przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego przy współpracy z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i firmą DEKRA konferencja dotycząca aspektów bezpieczeństwa w mobilności młodych ludzi.

Motywacją do spotkania była prezentacja raportu bezpieczeństwa w ruchu drogowym DEKRA 2022 „Mobilność młodych osób”, który przedstawił prezes DEKRA Polska – Mariusz Mankiewicz. O zagrożeniach i sytuacji młodych kierowców rozmawiali również Dorota Olszewska, prezeska Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego oraz komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Głównego Inspektoratu Transportu Samochodowego i mediów.

Spotkanie rozpoczęła Dorota Olszewska, Prezeska Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. 

W ubiegłym roku skupialiśmy się na mobilności seniorów, w tym roku poruszamy temat młodych kierowców. Mam nadzieję, że nasze spotkania będą nie tylko okazją do dyskusji na ten temat, ale przełożą się również na konkretne działania: edukacyjne i prewencyjne — powiedziała Dorota Olszewska.

Jak czytamy w raporcie DEKRA według danych z Instytutu IHME działającego przy Uniwersytecie Waszyngtońskim w roku 2019 na drogach na całym świecie poniosło śmierć około 175.000 osób w wieku od 15 do 24 lat. 

— Młode osoby nadal są narażone na duże ryzyko w ruchu drogowym, przede wszystkim jako młodzi kierowcy. Dla wszystkich uczestników ruchu drogowego powinien być to jasno zdefiniowany cel, aby podjąć wszelkie możliwe środki zaradcze — stwierdził Mariusz Mankiewicz, prezes DEKRA Polska. — Zdanie egzaminu na prawo jazdy nie powinno być interpretowane, jako ekwiwalent zostania dobrym kierowcą, który nie musi się już niczego uczyć. Zwykle jest odwrotnie. Nawet po zdanym egzaminie na prawo jazdy niezbędna jest ciągła praktyka w ruchu drogowym – tak, jak w przypadku rozpoczęcia uprawiania nowej dyscypliny sportu — dodał.

Jak podaje DEKRA główną przyczyną wypadków w ruchu drogowym wśród młodych kierowców jest przekraczanie dopuszczalnej prędkości lub niedostosowanie jej do warunków jazdy. Nie możemy też zapominać o negatywnym wpływie alkoholu/narkotyków oraz dekoncentracji spowodowanej korzystaniem podczas jazdy ze smartphone przeglądając media społecznościowe, pisząc SMS lub wyszukując ulubionej muzyki. Największą grupę ofiar stanową kierowcy oraz pasażerowie samochodów osobowych oraz motocykliści. 

Wśród początkujących kierowców, gdzie notuje się wysoki poziom zagrożenia, głównymi czynnikami ryzyka są przede wszystkim brak doświadczenia, przecenianie własnych umiejętności, niewystarczająca kontrola nad pojazdem, ograniczona percepcja zagrożeń i dekoncentracja, chociażby w związku z korzystaniem podczas jazdy ze smartphone w sposób niedozwolony oraz wpływ alkoholu lub narkotyków. 

Obecny na spotkaniu prof. Marcin Ślęzak z Instytutu Transportu Samochodowego wspomniał, że młodzi ludzie jako kierowcy uczestniczą w 27% śmiertelnych wypadków drogowych. Wskaźnik ofiar śmiertelnych dla młodych kierowców jest dwukrotnie wyższy niż dla grupy wiekowej 25-64 i trzykrotnie wyższy niż dla grupy 65+.

W Polsce najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych w grupie wiekowej 18-24 lata jest  przede wszystkim niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. 

Spotkanie podsumował komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreślając wagę edukacji i szkoleń młodych kierowców.

— Nauczanie młodych uczestników ruchu drogowego to nie jest tylko proces szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. To proces długofalowy, który musi rozpoczynać się już w latach dzieciństwa i trwać latami — dodał Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Raporty Bezpieczeństwa DEKRA, które publikowane są od 2008 r., to nie tylko dane statystyczne dotyczące wypadków, ich przyczyn oraz skutków, ale przede wszystkim najlepsze praktyki w zakresie BRD oraz propozycje działań mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Pełen raport DEKRA dostępny tutaj: https://www.dekra-roadsafety.com/en/home/