Aktualności

„Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego” – panel ekspertów w NIK

7.6.2021 16:11

25 maja br. Dorota Olszewska reprezentowała PBD na panelu ekspertów w zakresie bezpieczeństwa drogowego, organizowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli. Na prośbę NIK, krótko przedstawiła działania edukacyjne w zakresie BRD, podejmowane w Polsce na przestrzeni ostatnich lat.

Wciąż nie mamy w Polsce instytucji, która może skutecznie inicjować i koordynować działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Takiej, która proponuje zmiany w prawie, nadzoruje egzekwowanie przepisów, czuwa nad infrastrukturą drogową i edukacją kierowców, rowerzystów oraz pieszych, a do tego dysponuje budżetem na takie działania i jest z nich rozliczana. To najważniejszy wniosek z panelu ekspertów zorganizowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli, a poświęconego bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Od 2016 r. NIK przeprowadziła 10 kontroli związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Obecnie kończy zbieranie danych do megainformacji o stanie bezpieczeństwa w tym obszarze pod nazwą „Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego”, którą jak zapowiedział p.o. Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK Michał Jędrzejczyk Izba zaprezentuje w drugiej połowie czerwca. Poprzednia megainformacja ukazała się w 2014 roku i zawierała szereg konkretnych rekomendacji.

Zaproszenie do panelu ekspertów było szansą na dyskusję w większym gronie na temat BRD i zwrócenie uwagi na najistotniejsze problemy dotyczące tego tematu.

Więcej informacji na temat spotkania: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bezpieczenstwo-uczestnikow-ruchu-drogowego-panel-ekspertow-2021.html