Aktualności

Nowa edycja Funduszu Małych Grantów

13.6.2021 22:28

Zgłoś swój projekt poprawiający bezpieczeństwo i zdobądź grant na jego realizację. Do 15 lipca 2021 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Konkurs Fundusz Małych Grantów skierowany jest do organizacji non-profit oraz jednostek edukacyjnych. W obecnej edycji promowane będą projekty ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych.


Konkurs na realizację projektów „Fundusz Małych Grantów” realizowany jest od 2012 roku, a jego celem jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego.


W tym naborze wnioski  powinny obejmować działania podejmowane w powiązaniu z priorytetami Dekady Działań ONZ oraz zakresem działalności statutowej Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. 

Regulamin zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji projektów, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie
musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej Partnerstwa:
https://www.pbd.org.pl/projekty/fundusz-malych-grantow/