Aktualności

FOTORADARY–CZY SĄ SKUTECZNE?JAK BĘDZIĘMY JEŹDZIĆ PO 1 STYCZNIA 2011?Okrągły Stół BRD

9.11.2010 10:09

Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. W 2009 roku aż 45% wszystkich wypadków na polskich drogach spowodowanych było przekroczeniem dozwolonej prędkości lub niedostosowaniem prędkości do warunków panujących na drodze.

Celem Okrągłego Stołu jest dyskusja nad rozwiązaniami mogącymi efektywnie przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych oraz ich ofiar, zwłaszcza w kontekście przyjęcia przez parlament nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzającej nowy system automatycznego zarządzania prędkością.

Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy eksperta rządu francuskiego Jeana Chapelona, który przedstawi francuskie doświadczenia z wprowadzenia systemu automatycznej kontroli prędkości oraz Gabriela Simicia reprezentującego Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu z Brukseli (European Transport Safety Council – ETSC). Ze strony polskiej udział wezmą m.in. Radosław Stępień – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury  – wiceprzewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Marcin Fliger z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. BRD posłanka Beata Bublewicz powiedziała: Mamy nadzieję, że dyskusja w gronie polskich i międzynarodowych ekspertów na temat funkcjonowania systemu automatycznej kontroli prędkości dostarczy merytorycznych argumentów Panu Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, który otrzymał z parlamentu nowelizację Prawa o ruchu drogowym. Poza tym bardzo ważna jest również wymiana doświadczeń w zakresie skutecznej egzekucji prawa, gdyż nawet najlepsze prawo nie zadziała, jeśli nie będzie właściwie przestrzegane.

Wiceprezes Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego Paweł Wideł powiedział: Nasze stowarzyszenie od dawna stara się uświadamiać kierowcom zagrożenia płynące z przekraczania dozwolonej prędkości. Czekaliśmy na nowe przepisy wprowadzające system automatycznej kontroli prędkości gdyż w naszym przekonaniu jest to właściwy kierunek do zmniejszenia liczby ofiar na drogach, co potwierdzają doświadczenia innych krajów. Jednak poza samymi przepisami ważna jest także zmiana w nawykach samych kierowców.

Problematyka Okrągłego Stołu BRD zostanie przedstawiona podczas konferencji prasowej z udziałem  posłanki Beaty Bublewicz oraz zaproszonych gości, która odbędzie się w Sali inferencyjnej Sejmu RP (s.101) o godz. 10.30.

 

Więcej zdjęć z Okrągłego Stołu znajduje się w zakładce Multimedia/Galeria zdjęć.