Aktualności

Inauguracja Drugiego Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

6.5.2013 13:50

Na świecie niemal w 1/4 wypadków drogowych uczestniczą piesi. W ostatnim roku tylko w Polsce zginęło ich 1157.

Wierzę, że przypadający dziś „Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, światowy tydzień, a także dzisiejsze seminarium pozwolą pozyskać nowe idee, pomysły i inspiracje, przekazywać je dalej oraz będą pozytywnie wpływać na stan bezpieczeństwa drogowego w naszym kraju” powiedział wiceminister Marcin Jabłoński.

Ze statystyk policyjnych za 2012 r. wynika, że bezpieczeństwo na polskich drogach stale się poprawia. Nadinsp. Marek Działoszyński, komendant główny policji przedstawił stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym za I kwartał 2013, w porównaniu do 2012 r. W tym okresie, policja odnotowała spadki: liczby wypadków drogowych o 18,1%, liczby ofiar śmiertelnych o 25,4% oraz rannych o 18,4%. Poprawiło się także bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym. W 2013 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2012 r. o 22,3% spadła liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych, o 13,5% liczba osób zabitych i o 24,5% liczba rannych wśród pieszych. Udało się to osiągnąć dzięki m.in. zaangażowaniu policji w działania kontrolne na drodze oraz różnorodnym przedsięwzięciom edukacyjno-profilaktycznym realizowanym przez policjantów ruchu drogowego, w tym m.in. szerszą współpracę z podmiotami pozapolicyjnymi.

W ubiegłym roku w wypadkach drogowych na polskich drogach zginęło łącznie około 3 tys. 600 osób. W ponad 10 tys. 300 wypadkach drogowych z udziałem pieszych, do których doszło w 2012 r., śmierć poniosło ponad 1 tys. 100 osób. Najwięcej wypadków drogowych z udziałem pieszych zdarza się w miesiącach jesiennych i wczesno zimowych – podkreślał nadinsp. Marek Działoszyński, szef polskiej policji. W 2012 r. do największej liczby wypadków drogowych doszło w listopadzie (1188), październiku (1183), styczniu (1134) i w grudniu (1049). W tych miesiącach zginęło także najwięcej pieszych. W listopadzie ofiar śmiertelnych wśród pieszych było 176, w październiku 140, styczniu 128 a w grudniu 122.

Nadal, do większości wypadków drogowych z udziałem pieszych, najczęściej dochodzi w obszarze zabudowanym. W 2012 r. doszło do ponad 9 tys. 100 wypadków drogowych na obszarze zabudowanym (ponad 1 tys. 100 na obszarze niezabudowanym), w których zginęło ponad 700 osób (ponad 400 na niezabudowanym), a około 9 tys. zostało rannych (ponad 700 osób w obszarze niezabudowanym).

W ubiegłym roku w porównaniu do 2011 r. o 70 osób spadła liczba potrąceń na przejściach dla pieszych. W 2012 r. zmniejszyła się do 3 tys. 342 liczba osób śmiertelnych, w wyniku potrącenia na przejściu dla pieszych.

W Polsce na tle krajów europejskich liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych spadła o około 15%. Największych odsetek liczby osób, które zginęły w wypadkach drogowych odnotowano na Malcie (47,1%), we Włoszech (45,2%), na Cyprze (28,2%) i w Portugalii (26,1%).

Według aktualnych danych policyjnych tylko w trakcie tegorocznego długiego weekendu majowego (26 kwietnia-5 maja) w 742 wypadkach drogowych zginęło 77 osób, a rannych zostało około 950 osób. Dla porównania w ubiegłym roku na przełomie kwietnia i maja na około 940 wypadków, zginęło 65 osób, a rannych zostało około 1 tys. 220 osób.

Podczas seminarium poruszono zagadnienia, dotyczące bezpieczeństwa pieszych na drodze. Uczestnicy seminarium omówili kwestie właściwych praktyk w procesie szkolenia kierowców oraz przeanalizowali inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa pieszych na świecie w kampaniach profilaktycznych. W trakcie seminarium rozmawiano o nowoczesnych rozwiązaniach infrastrukturalnych, wpływających na bezpieczeństwo pieszych oraz rozwiązaniach zastosowanych w samochodach, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Komisja Europejska określając kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011 – 2020 wskazała, że jednym z najistotniejszych elementów jest zachęcanie użytkowników dróg do bezpieczniejszej jazdy. Temu ma służyć stworzenie europejskiej strategii w zakresie edukacji i szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego.

Podczas seminarium młodzież z grupy PaT („Profilaktyka a Ty”) wystawiła przedstawienie teatralne pn. „Poczekalnia”. Autor przedstawienia jest laureatem konkursu, przeprowadzonego w ramach programu „Razem bezpieczniej”. Odbył się także pokaz mody dziecięcej, w trakcie którego zaprezentowano elementy odblaskowe, poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.

Seminarium zorganizowały Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komenda Główna Policji, we współpracy z: Instytutem Transportu Samochodowego, Stowarzyszeniem Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Automobilklubem Polski i Partnerstwem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

MSW