Aktualności Wyróżnione

KONGRES BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023

14.2.2023 15:45

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego objęło patronatem medialnym KONGRES BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023, który odbędzie się w dniach 1-3 marca w Krakowie z okazji X jubileuszowych KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO.

Organizowana od 2013 roku w ścisłej współpracy merytorycznej z najbardziej znaczącymi ośrodkami naukowymi i organizacjami branżowymi konferencja, osiągnęła poprzez kolejne edycje rangę jednego z najważniejszych wydarzeń dedykowanych bezpieczeństwu ruchu drogowego w Polsce. Podczas dotychczasowych spotkań z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Jubileuszowa edycja to sesje referatowe z gwarantowanym czasem na dyskusję, debata, tematyczna wystawa oraz audycje radiowe inspirowane tematyką wydarzenia

Pierwszego dnia Kongresu w gronie uznanych specjalistów pragniemy porozmawiać o wyzwaniach BRD w Polsce na tle Europy i świata, roli w strukturze zarządzania oraz działaniach instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego a także, w ramach debaty Kongresu, o „Realizacji celów nowej dekady bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030”.

W drugi i trzeci dzień wydarzenia podejmiemy tematy związane m.in. z rolą urządzeń BRD w czasowej i stałej organizacji ruchu, oświetleniem dróg i kwestiami prawnymi (w ramach XI Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA BRD 2023” oraz IV Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Oświetlenie ulic i dróg – OŚWIETLENIE 2023”).