Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Policyjna

19.4.2013 8:41

Przez dwa dni w Warszawskim Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym EXPO XXI odbywały się debaty, seminaria i wykłady z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Głównym celem konferencji była dyskusja i wymiana poglądów na temat Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Podczas specjalnie przygotowanego „Panelu Ekspertów”, o tym jak poprawić bezpieczeństwo i zmniejszyć o połowę liczbę zabitych na polskich drogach dyskutowali specjaliści i fachowcy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego z Polski i zagranicy.

 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 zakłada m.in. zmniejszenie liczby wypadków, obniżenie o połowę liczby zabitych na polskich drogach, ograniczenie o 40 procent ilości ciężko rannych, walkę z nadmierną prędkością oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motocyklistów. I właśnie o tym, jak w najbardziej skuteczny sposób osiągnąć te cele, dyskutowali uczestnicy panelu eksperckiego. Podczas dyskusji głos zabrali m.in. dr. Soames Job Dyrektor Instytutu Międzynarodowego Systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Radosław Czapski z Banku Światowego, Beata Bublewicz Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. BRD, dr Andrzej Wojciechowski dyr. Instytutu Transportu Samochodowego, a także przedstawiciel Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego Andrzej Grzegorczyk. Dyskusję prowadził ekspert bezpieczeństwa ruchu Jacek Zalewski.

Uczestnicy panelu mieli okazję wysłuchać wystąpienia dr. Soames Joba Dyrektora Instytutu Międzynarodowego Systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, członka Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która opracowała i ogłosiła Dekadę działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 2011-2020. Dr. Soames Job w swoim dorobku ma ponad 350 publikacji naukowych, setki artykułów prasowych na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego i jest niezaprzeczalnym autorytetem w zakresie bezpieczeństwa drogowego o międzynarodowej sławie.

Podczas drugiego dnia konferencji omawiane były także dobre praktyki w działaniach na rzecz bezpieczeństwa na drogach, skutecznie zastosowane już przez policje i inne służby niektórych krajach europejskich. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali eksperci m.in. z Hiszpanii, Holandii, Litwy i Łotwy.

Główny celem VI Międzynarodowej Konferencji Policyjnej była dyskusja teoretyków i praktyków w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dotycząca sposobów osiągnięcia celów Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Z danych statystycznych wynika, że nadal w Polsce w przeliczeniu na milion mieszkańców na drogach rocznie giną 93 osoby, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej wynosi 55 osób. Natomiast w krajach takich jak: Wielka Brytania, Szwecja, czy Holandia jest to około 30 osób.