Działania partnerów

Nagrody Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 rozdane

29.11.2013 16:24

Nagrody wręczono 22 listopada 2013 roku w Warszawie. W pięciu kategoriach wyróżnione zostały instytucje, firmy, organizacje, media i osoby, które w aktywny sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa drogowego. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego we współpracy z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W IV edycji nagrody Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nagrodzeni zostali:

W kategorii Osoba Roku nagrodzony został Wojciech Pasieczny – wieloletni policjant drogówki, obecnie biegły sądowy.  Nominowane były również Karolina Chemicz i Lidia Gajdas – „odblaskowe radne” z Tych, a także Paweł Wojewódka – dziennikarz Programu Pierwszego Polskiego Radia.

Nagrodę w kategorii Organizacja Pozarządowa Roku otrzymała Fundacja „Jednym Śladem”. Organizacja ta powstała z inicjatywy motocyklistów i dla motocyklistów. Jej Ojcem – Założycielem jest Krzysztof Rzepecki. Fundacja jest odpowiedzią na negatywny wizerunek jednośladów i samych motocyklistów w społeczeństwie, a także małą świadomość społeczną w temacie zasad bezpieczeństwa, czy udzielania pierwszej pomocy.

Pozostali nominowani w tej kategorii to ALTER EGO – Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych i „Przejście” – Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy.

Zbiorowo uhonorowane zostały wszystkie służby ratownicze, które niosą pomoc poszkodowanym i rannym w wypadkach drogowych. Nagrodę w kategorii Instytucja Publiczna Roku, otrzymało Państwowe Ratownictwo Medyczne. Kapituła podkreśliła, że mimo iż nie ma w Polsce jednej instytucji o tej nazwie, to warto nagrodzić ciężką pracę wszystkich tych anonimowych pracowników, którzy każdego dnia ratują życie Polaków na drogach.

Pozostali nominowani w tej kategorii to Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie i Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Wiadrowie.

Firmą Roku zostało ELE TAXI za przeszkolenie wszystkich swoich kierowców z zakresu pierwszej pomocy i wyposażenie części pojazdów tej korporacji w specjalistyczny sprzęt do ratowania życia. Kapituła podkreśliła, że działania tej firmy są doskonałym przykładem dla innych firm i realnym wsparciem dla służb ratowniczych w Warszawie.

W kategorii Firma Roku nominowana była również YAMAHA Motor Polska i Mota Engil Central Europe.

W kategorii Media Roku statuetkę otrzymał Portal Edukacyjny Wychowania Komunikacyjnego „Bezpieczna Droga do Szkoły” zapopularyzację zasad bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym oraz upowszechnienie skutecznych instrumentów wychowania komunikacyjnego w domu i szkole. Za stworzenie ogólnodostępnego forum wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń. Za oferowanie użytkownikom dostępu do swoich zasobów wraz z możliwością bezpłatnego ich pobierania w celach niekomercyjnych.

Do kategorii Media Roku nominowane było w tym roku również Radio Bajka, a także media lokalne ze Żnina.

W tym roku Kapituła postanowiła przyznać nagrodę specjalną Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowgo. Za szczególnie duży wkład zawodowy i zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, uhonorowano profesora Ryszarda Krystka, obecnie pracownika Instytutu Transportu Samochodowego. Profesor Krystek w latach 90. kierował zespołami przygotowującymi programy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce (GAMBIT 96 i GAMBIT 2000). Był członkiem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk i pierwszym prezesem zarządu Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej. W latach 2004-2005 sprawował funkcję wiceministra infrastruktury w rządzie Marka Belki.

W skład Kapituły Nagrody „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013” weszli: Maciej Mosiej (Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), Marcin Ślęzak (Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego), Stanisław Kracik (Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża), Romuald Chałas (Prezes Automobilklubu Polskiego), Małgorzata Zdzienicka – Grabarz (Prezes Fundacji BGŻ), Mariusz Stuszewski (Polskie Stowarzyszenie Motorowe), Bartłomiej Morzycki (Prezes PBD – przewodniczący Kapituły), Piotr Sikorski (członek zarządu PBD), Andrzej Grzegorczyk (wiceprezes PBD), Jacek Wojciechowicz (członek zarządu PBD), Maciej Wroński (członek zarządu PBD).

Do udziału w uroczystości rozdania nagród zaproszeni zostali przedstawiciele m.in. władz państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, służb publicznych, środowisk naukowych, firm prywatnych. Wszystkie te instytucje i osoby łączy wspólny cel, jakim jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Pełna lista nominowanych (3 nominacje w każdej kategorii) wraz z opisem działalności dostępna jest na stronie www.pbd.org.pl

 

Więcej informacji na temat gali udziela :

Dorota Olszewska, dorota.olszewska@pbd.org.pl , 608 622 027