Aktualności

„Pierwszy fotelik” – międzynarodowa kampania społeczna

14.11.2011 14:45

 Rozpoczynamy pierwszą, międzynarodową kampanię społeczną połączoną z platformą szkoleniową na temat właściwego używania fotelików samochodowych dla niemowląt. Nasze wspólne działania mają na celu zapewnie bezpiecznego startu w podróży życiowej najmłodszym użytkownikom ruchu drogowego. Ta kampania ma wyjątkowy charakter, ponieważ skierowana jest do rodziców noworodków i niemowląt oraz personelu medycznego i szkół rodzenia. Jak wynika z najnowszych badań, 70% dzieci jest przewożonych nieprawidłowo w fotelikach.

 W ramach inicjatywy zostanie uruchomiona specjalna platforma e-learninigowa w trzech krajach dostępna po polsku, angielsku, węgiersku, rosyjsku i ukraińsku (adres w Polsce: www.pierwszy.fotelik.info) skierowana do rodziców i personelu medycznego – położnych, pielęgniarek, lekarzy i szkół rodzenia, którzy mają bezpośrednią styczność z rodzicami i ich pociechami. Internetowa platforma szkoleniowa składa się z oddzielnych lekcji oraz testów, które umożliwiają zdobycie i ugruntowanie wiedzy, a także dają możliwość zdobywania punktów – dla najlepszych będą czekały nagrody rzeczowe.

 Profesjonalne przygotowanie materiałów zapewnili eksperci inżynierii i biomechaniki zderzeń z serwisu fotelik.info, którzy od lat prowadzą badania, szkolenia i wiedzą „prawie” wszystko o fotelikach. Serwis fotelik.info od 7 lat prowadzi działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa dzieci w samochodach. Są to m.in. szkolenia Policji, pielęgniarek i położnych, sprzedawców i importerów fotelików, współpraca z konstruktorami i projektantami. Popularyzuje także najnowsze osiągnięcia z dziedziny biomechaniki zderzeń wśród rodziców,  publikując je w serwisie oraz uczestnicząc w ogólnopolskich kampaniach społecznych. Przeprowadza inspekcje fotelików oraz promuje niezależne testy zderzeniowe fotelików.

 We wszystkich krajach objętych tą akcją, rozpocznie się szereg działań mających na celu wzrost wiedzy i świadomości o prawidłowym zabezpieczaniu niemowląt w pojazdach. Idea bezpiecznego transportu najmłodszych będzie propagowana poprzez szkolenia, internetową platformę edukacyjną, pokazy zderzeniowe i lobbing na rzecz wprowadzenia odpowiednich przepisów. Uruchomiony zostanie także punkt konsultacyjny dla rodziców i przeprowadzone inspekcje fotelików. Akcja będzie promowana poprzez zarówno przez plakaty, ulotki wręczane w szkołach rodzenia oraz na oddziałach położniczych, jak i działania na portalach internetowych i w mediach.

 Kampania wpisuje się w działania podejmowane przez Globalne Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wspólnie z partnerami na całym świecie w ramach Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020 zainicjowanej i oficjalnie rozpoczętej w maju tego roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych i Światową Organizację Zdrowia. Ulica Sezamkowa popierając światowe wysiłki na rzecz zmniejszenia liczby wypadków drogowych z udziałem dzieci stworzyła specjalne materiały promujące bezpieczne zachowania najmłodszych oraz wybrała jednego ze swoich bohaterów – niebieskiego Grover’a, na ambasadora bezpieczeństwa na drodze. Nasze partnerstwo w działaniach i innowacyjność kampanii informacyjno – edukacyjnej „Pierwszy fotelik” dały możliwość wsparcia przekazu postaciami Elmo i Grover’a.

 Partnerami akcji w Polsce są także:  Polski Czerwony Krzyż, Komitet na rzecz Dzieci w Polsce KONARD oraz Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Świętej Rodziny w Warszawie. Akcja na temat bezpieczeństwa noworodków jest nam szczególnie bliska, ponieważ w naszym Szpitalu rodzi się ponad 4500 dzieci rocznie i zależny nam, aby wszystkie maluszki opuściły w bezpieczny sposób Szpital – w ten sposób dyrekcja szpitala podkreśla swoje zaangażowanie w ten projekt.

Kampanię poparła Pani Poseł Beata Bublewicz – założycielka Parlamentarnej Grupy na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Sejmie  oraz wieloletnia ambasadorka inicjatyw w tym zakresie.

 Grupa Raben, jako partner Global Road Safety Partnership (GRSP) i Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego współorganizuje kampanię w Polsce na Węgrzech oraz na Ukrainie. W roku obchodów 20-lecia istnienia Grupy Raben na polskim rynku oraz 80-lecia powstania jej  w Holandii firma postanowiła wesprzeć akcję promującą właściwe używanie fotelików samochodowych, a przez to bezpieczeństwo dzieci w podróży. Jest to kolejna inicjatywa Grupy Raben propagująca bezpieczeństwo na drodze.

 „Inicjatywa wynika z strategii CSR oraz oczekiwań naszych Klientów, którzy w badaniach satysfakcji zapytani o to, jakie działania powinniśmy podejmować w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, wskazali propagowanie bezpieczeństwa na drodze. Dla rodziców natomiast nie ma nic cenniejszego niż zdrowie ich pociech, dlatego, aby pomóc i wskazać właściwe sposoby użytkowania fotelików samochodowych zaangażowaliśmy się w tę akcję” – mówi Bogna Błasiak-Niciejewska, Dyrektor Marketingu Grupy Raben, prywatnie mama 6-letniego Eryka.

 „Wykorzystując najnowsze materiały badawcze, np. filmy z testów zderzeniowych, oraz porady psychologów i ekspertów mamy realną możliwość wpływu na bezpieczeństwo najmłodszych. Jak wynika z międzynarodowych badań aż 70% rodziców nie zapina dzieci prawidłowo. Chcemy przybliżyć rodzicom, a także ekspertom z ich najbliższego otoczenia, jak ważne jest właściwe zabezpieczenie najmniejszych dzieci w podróży. Będziemy szkolić pielęgniarki, położne i personel szkół rodzenia, aby stali się ambasadorami bezpiecznego startu w podróży przez życie” – dodaje Barbara Król z GRSP.

 „W ramach realizacji strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy Raben podejmowane są wszelkie kroki zmierzające do pozytywnego oddziaływania na otoczenie. W szczególności zależy nam na tym, aby podnieść świadomość społeczeństwa i wpłynąć na zminimalizowanie liczby wypadków. Zamierzamy osiągnąć ten cel poprzez: edukację – na przykład szkolenia dla Kierowców, czy wspieranie działań fundacji na rzecz dzieci – osób, które ucierpiały w wypadkach drogowych, a także przyłączanie się do innych akcji partnerskich promujących bezpieczeństwo na drodze” – dodaje Bogna Błasiak-Niciejewska.

 „Dziecko przewożone na kolanach Mamy siedzącej na przednim siedzeniu przy nagłym uderzeniu w tył samochodu zachowuje się jak pocisk-z ogromna prędkością wylatuje przez przednia szybę auta. Nie musze chyba dodawać, ze w tej konfrontacji – nie ma Ono praktycznie żadnych szans. Trzeba przyznać, ze od paru lat obserwujemy wzrost świadomości rodziców w kwestii  bezpiecznego przewożenia dzieci.  Równocześnie jednak widać wzrost „pomysłowości” jak z fotelika należy korzystać. Rodzice na przykład spinają pasy fotelika broszka -„żeby nie obcierało. Fotelik tak samo jak pasy bezpieczeństwa czy poduszka powietrzna – ratują życie, ale tylko wtedy gdy są używane prawidłowo!”– podkreśla Agnieszka Góralska, ratownik medyczny i doktorantka Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 „Do tej pory powstało i zostało przeprowadzonych wiele kampanii, mówiących o konieczności przewożenia dzieci w fotelikach. Niesyty samo mówienie o tym nie wystarcza, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. Dlatego zamiast mówić, że „jest to ważne” i sypać ogólnikami, skupiamy się na przekazywaniu konkretnej, rzeczowej wiedzy o tym, „jak” zapewnić bezpieczeństwo dziecku w samochodzie. Według międzynarodowych i naszych własnych inspekcji, nawet najbardziej troskliwi rodzice, kupując najdroższy fotelik, z oceną 5 w niezależnych testach zderzeniowych mogą go niepoprawnie zamontować, co grozi kalectwem lub utratą życia dziecka”– mówi Paweł Kurpiewski, inżynier biomechaniki zderzeń, ekspert ds. bezpieczeństwa dzieci w samochodach.