Aktualności

Wpływ przepisów technicznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego

19.2.2013 15:13

Celem konferencji było przedstawienie obecnie obowiązujących przepisów zarządzania ruchem drogowym i dyskusja nad koniecznością ich zmian. Obecnie obowiązujący system jest przestarzały, niedostosowany do nowych realiów, co sprawia, że często zamiast podnosić, obniża bezpieczeństwo na polskich drogach. Tymczasem sposób oznakowania dróg powinien być skutecznym narzędziem komunikacji pomiędzy drogą, a kierującym pojazdem.

W konferencji udział wzięli, jako prelegenci:  Norbert Wyrwich z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który mówił o przepisach w zakresie oznakowania dróg,  dr Lech Michalski z Politechniki Gdańskiej, który omówił „Potrzeby zmian w przepisach technicznych dotyczących projektowania dróg”, Marek Wierzchowski, biegły sądowy z zakresu inżynierii ruchu i prawa o ruchu drogowym przedstawiający pomysły uskutecznienie systemu zarządzania ruchem oraz wykonywania nad nim nadzoru przy pomocy zmiany w zapisach konkretnych artykułów w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”. Ciekawą praktyki i doświadczenia zaprezentował Andrzej Wolski -projektant drogowy i pracownik Dyrekcji Dróg Publicznych w Norwegii, wygłaszający prelekcję pt „Czy przepisy techniczne mogą ranić i zabijać?”.

Konferencja zakończyła się ożywioną dyskusją uczestników konferencji z zaproszonymi ekspertami. Inicjatorka spotkania, Pani poseł Beata Bublewicz zapowiedziała powołanie grupy roboczej
ds. propozycji zmian legislacyjnych w zakresie dróg.


Relacja z konferencji