Aktualności

Rozdano nagrody Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2012

22.11.2012 11:25

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego we współpracy z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jego założeniem jest wyróżnienie inicjatyw, które promują, a często aktywnie poprawiają bezpieczeństwo ruchu drogowego. Patronat nad konkursem objął Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 

Obecna, trzecia już edycja konkursu, pokazała, że działania związane z bezpieczeństwem na drodze, podejmowane są nie tylko przez instytucje rządowe, ale przede wszystkim przez organizacje lokalne. Mimo, że mają one mniejszy zasięg, są w stanie skoncentrować się na problemach dotykających bezpośrednio środowiska, w którym funkcjonują.

 

Cieszy nas, że tak wiele instytucji, organizacji, czy osób aktywnie włącza się w promowanie brd. Także coraz więcej firm widzi potrzebę zaangażowania się w tę dziedzinę w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Świadczy to o tym, że wzrasta nasza świadomość, iż bezpieczeństwo na drodze, to poważny problem, z którym borykamy się w Polsce. Jeszcze dużo mamy do zrobienia. Jednak takie inicjatywny, które promuje właśnie konkurs na Partnera Bezpieczeństwa Drogowego, dają nam  prawo  wierzyć, że będzie lepiej – mówi Bartłomiej Morzycki, Prezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Przewodniczący Kapituły Nagrody.  

 

W kategorii osoba roku nagrodzony został ks. Marian Midura – wieloletni Krajowy Duszpasterz Kierowców.

Nagrodę w kategorii organizacja pozarządowa otrzymała Fundacja Marsz Zebry – młoda organizacja, która aktywnie promuje bezpieczne działania na drodze – zwłaszcza skierowane do dzieci i młodzieży.

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Rybniku otrzymała nagrodę w kategorii instytucja publiczna roku. Szkoła została wyróżniona za wszechstronne propagowanie bezpiecznych zachowań na drodze, nie tylko w środowisku swoich uczniów i ich rodziców, ale także za zorganizowanie kampanii społecznej skierowanej do wszystkich mieszkańców.

Firmą roku został McDonald’s Polska za program „Bezpieczna Jazda”, który jest skierowany do uczniów klas IV szkół podstawowych. Jego celem jest promowanie zasad ruchu drogowego i zwiększanie świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa na drodze. W ciągu 4 lat jego trwania program objął blisko 100 000 uczniów z ponad 2000 szkół, najczęściej z małych miast i wsi.

W kategorii media roku statuetkę otrzymała Telewizja TVN za konsekwentne i zróżnicowane podejmowanie tematu brd w wielu programach informacyjnych i publicystycznych.

 

W skład Kapituły Nagrody „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2012” weszli:Maciej Mosiej (Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), Andrzej Wojciechowski (Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego), Stanisław Kracik (Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża), Romuald Chałas (Prezes Automobilklubu Polskiego), Agata Szczech (Dyrektor PR Renault Polska), Leszek Wieciech (Dyrektor Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego), Bartłomiej Morzycki (Prezes PBD – przewodniczący Kapituły), Piotr Sikorski (członek zarządu PBD), Andrzej Grzegorczyk (wiceprezes PBD), Jacek Wojciechowicz (członek zarządu PBD), Maciej Wroński (członek zarządu PBD).

 

Do udziału w uroczystości rozdania nagród zaproszeni zostali przedstawiciele m.in. władz państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, służb publicznych, środowisk naukowych, firm prywatnych. Wszystkie te instytucje i osoby łączy wspólny cel, jakim jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

 

Pełna lista nominowanych (3 nominacje w każdej kategorii) wraz z opisem działalności dostępna jest na stronie www.pbd.org.pl

 

Więcej informacji na temat gali udziela :

Dorota Olszewska, dorota.olszewska@pbd.org.pl , 608 622 027