Aktualności

„ Czy możliwa jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce?" – zaproszenie

22.7.2011 10:58

Ze wstępnych danych wynika, że w okresie styczeo – czerwiec br. na naszych drogach doszło już do ok. 17 700 wypadków, w których zginęło ok. 1 760 osób a ponad 22 tysiące zostało rannych. Dla zestawienia w ubiegłym roku, w tym samym okresie zanotowano 17 159 wypadków, 1 501 osób zginęło a blisko 21 871 zostało rannych. Porównując te zestawienia, widad znaczny wzrost wypadków (3,6%), i jeszcze większy ofiar wypadków (17,1%). Jakie są przyczyny tak gwałtownego wzrostu wypadkowości? Dlaczego udało nam się zamknąd poprzedni rok z bardzo obiecującymi statystykami a następnie doprowadzid do tak pesymistycznych danych?
W krajach takich jak Szwecja, Francja czy Wielka Brytania udaje się zmniejszyd liczbę zabitych i rannych dzięki między innymi: egzekucji prawa (działania kontrolne policji) , odpowiednie stosowanie przepisów, określenie limitów prędkości, sprawdzone rozwiązania techniczne (geometria drogi, sprawdzanie stanu dróg) czy też programy edukacyjne oraz kampanie społeczne. Im się udało, dlaczego w naszym kraju to ciągle jest tak duży problemem?
Na te i inne pytania chcemy uzyskad odpowiedź podczas Okrągłego Stołu. Do dyskusji zaprosiliśmy wysokiej rangi przedstawicieli z: Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sejmu i Senatu, Komendy Głównej Policji, Krajowej Rady Bezpieczeostwa Ruchu Drogowego, Instytutu Transportu Samochodowego, Inspektoratu Transportu Drogowego, Generalne Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, firm motoryzacyjnych i przewozowych, ekspertów z dziedziny BRD z Polski i zagranicy oraz przedstawicieli wybranych mediów.

 

Ramowy program spotkania:
10.00 Otwarcie spotkania: Bartłomiej Morzycki Prezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczenstwa 
          Drogowego
10.10 Działania Ministerstw zmierzające do podniesienia bezpieczeostwa
10.30 Prezentacja raportu ETSC
10.45 Prezentacja danych na temat bezpieczeostwa ruchu drogowego w Polsce: Komenda Główna Policji
11.00 Komentarze ekspertów: prof. Ryszard Krystek (Politechnika Gdaoska), Ryszard Fonżychowski
          (Droga i Bezpieczeostwo) , Maciej Wrooski (Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu
          Drogowego), Piotr Sikorski (DHL), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Krajowa Rada
          Bezpieczeostwa Ruchu Drogowego, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
11.30 Dyskusja
12.30 Zakooczenie i poczęstunek