Aktualności Wyróżnione

Konkursu o nagrodę im. prof. Ryszarda Krystka

2.6.2022 9:31

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego  2 czerwca br. zaingurowało I edycję konkursu o nagrodę im. prof. Ryszarda Krystka. Jego celem jest popularyzacja wyróżniających się osiągnięć naukowych i badawczych z zakresu bezpieczeństwa drogowego oraz uhonorowanie postaci prof. Ryszarda Krystka.

W ramach konkursu zostaną wyłonione najlepsze prace dyplomowe i naukowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W Kategorii I oceniane zostaną prace dyplomowe: licencjackie, inżynierskie, magisterski, a w Kategorii II – prace naukowe: doktoraty i publikacje naukowe.

Laureat każdej z kategorii otrzyma pamiątkową statuetkę i nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych.

Jury złożone z ekspertów i największych autorytetów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, oceni pracę biorąc pod uwagę w szczególności innowacyjność i wartość naukową pracy, możliwość szerokiego zastosowania wyników i wniosków do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wielodyscyplinarne podejście do tego zagadnienia.

Termin zgłoszenia prac konkursowych mija 31 grudnia br.

Kapituła nagrody:

Przewodniczący Kapituły: prof. Marcin Ślęzak

Honorowa Przewodnicząca Kapituły: Urszula Krystek

Rada Programowa Stowarzyszenia:

dr hab. inż., prof. PG Joanna Żukowska

Maria Dąbrowska-Loranc

dr inż. Agata Jaździk-Osmólska

Andrzej Grzegorczyk

Przedstawiciele ośrodków naukowych:

prof. Piotr Olszewski – Politechnika Warszawska

prof. Stanisław Gaca – Politechnika Krakowska

dr hab. Kazimierz Jamroz prof. PG – Politechnika Gdańska

dr hab. Ilona Kwiecień, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny

prof. Wojciech Suchorzewski – Politechnika Warszawska

Regulamin i szczegóły konkursu dostępne są na stronie konkursu – https://www.pbd.org.pl/konkurs-krystek/

Ryszard Krystek (1941-2017) – polski inżynier, wizjoner, profesor nauk technicznych specjalizujący się w zagadnieniach związanych z inżynierią ruchu drogowego. Ceniony przez studentów i współpracowników wykładowca akademicki. Wiceminister infrastruktury w latach 2004–2005.

Twórca i prezes Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej oraz zastępca dyrektora ds. naukowych ITS w latach 2011-2016. Współzałożyciel Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.