Aktualności

Jak Polacy zachowują się za kierownicą? Wyniki Europejskiego barometru odpowiedzialnej jazdy

9.4.2015 14:55

Polacy mało optymistycznie oceniają możliwość zmniejszenia poziomu przemocy na drogach

Europejczycy uważają w większości, że liczba osób zabitych na drogach może się jeszcze znacząco zmniejszyć w ciągu najbliższych lat (55%). Ich poziom optymizmu zmniejszył się jednak w porównaniu z sytuacją sprzed roku (średni spadek o 3 pkt. proc.), za wyjątkiem Wielkiej Brytanii.

Na tym tle Polska jawi się jako jeden z najmniej optymistycznych krajów. Przeważa przekonanie, że trudno będzie znacznie obniżyć liczbę zabitych na drogach (53%). Taki punkt widzenia przeważa również w Niemczech (58%, +3 pkt. proc.) i w Grecji (57%).

 

Polscy kierowcy są szczególnie krytyczni wobec swoich rodaków

Na pytanie o to, jakimi są kierowcami, Polacy odpowiadają, że dobrymi, jednak są oni skromniejsi od ogółu Europejczyków, jeśli chodzi o ocenę własnej jazdy: przyznają sobie ocenę 7,2/10 w porównaniu z europejską średnią na poziomie 7,7/10. Opisując swój sposób kierowania pojazdem, niemalże wszyscy Polacy (99%) bez wahania przypisują sobie przynajmniej jedną pozytywną cechę, postrzegając siebie przede wszystkim jako „uważnych” (68%) i „spokojnych” (68%). Niemal jedna trzecia (30% w porównaniu z 26% na szczeblu europejskim) opisuje się również jako „uprzejmych”. Kiedy jednak prosi się ich o opisanie zachowania innych kierowców, okazują się oni znacznie mniej pobłażliwi: postrzegają swoich rodaków jako szczególnie „nieodpowiedzialnych” (65% w porównaniu ze średnim poziomem 44% w Europie) oraz „niebezpiecznych” (36% w porównaniu z 26% w Europie).

Europejczycy jednomyślnie twierdzą, że wzorowymi kierowcami są Szwedzi (37%), zaś najmniej odpowiedzialnymi Włosi (31%). Na Polaków narzekają przede wszystkim… sami Polacy: 44% Polaków uznaje, że ojczyzną najbardziej nieodpowiedzialnych kierowców jest właśnie Polska, przed Włochami czy Grecją.

 

Nieprzestrzeganie zasad i niebezpieczne zachowania: zjawisko niepokojące, podobnie jak w pozostałej części Europy

 • 94% polskich kierowców przyznaje, że zdarza im się przekroczyć o kilka km/godz. maksymalną dozwoloną prędkość. To nieco więcej niż średnio w Europie (91%).
 • 60% nie przestrzega bezpiecznego odstępu między pojazdami, w Europie jest to 65%.
 • 50% zapomina zwolnić w pobliżu robót drogowych, zaś w Europie jest to 55%.
 • 44% jeździ środkowym pasem autostrady, kiedy prawy pas jest wolny, podczas gdy w Europie odsetek ten wynosi 56%.
 • 44% zapomina włączyć kierunkowskaz przed wyprzedzaniem lub skrętem, zaś w Europie kierowców tych jest 58%.
 • 33% zapomina zapiąć pasy, w stosunku do 22% w Europie.
 • 13% przyznaje się, że zdarza się im czytać dokument w czasie jazdy, w porównaniu z poziomem 11% w Europie.

 

 • Niekulturalne zachowanie za kółkiem: Polacy często się do niego przyznają
 • 50% Polaków oświadcza, że zdarza im się trąbić bez potrzeby, w porównaniu z poziomem 47% w Europie.
 • 38% przyznaje, że zdarza im się wyzywać innych kierowców, w porównaniu z 56% w Europie.
 • 26% wyprzedza prawą stroną na autostradzie, w porównaniu z 32% w Europie.
 • 25% wysiada z pojazdu, aby rozmówić się z innym kierowcą, w porównaniu z 15% w Europie.
 • 23% celowo jedzie w bardzo bliskiej odległości za samochodami kierowców, którzy ich denerwują, w porównaniu z 32% w Europie.

 

Telefon i senność za kierownicą: świadomość ryzyka, ale mało odpowiedzialne zachowania

Telefon za kierownicą: korzystanie z telefonu komórkowego w czasie jazdy jest w Polsce szczególnie niepokojącym zjawiskiem: 65% kierowców twierdzi, że rozmawia przez telefon przy użyciu zestawu głośnomówiącego (w porównaniu z 51% w Europie), a 59% rozmawia bez zestawu głośnomówiącego (w porównaniu z 35% w Europie). Jeszcze bardziej niepokoi fakt, że wysyłanie i czytanie SMS-ów i maili to praktyka, która dotyczy 33% Polaków (w porównaniu z poziomem 26% w Europie). Ponadto, prawie połowa polskich respondentów (47%) przyznaje się do ustawiania parametrów GPS-a w czasie jazdy (37% w Europie).

 

Senność za kierownicą : 52% Polaków twierdzi, że możliwe jest kierowanie pojazdem, kiedy jest się zmęczonym (średnia europejska to 31%). Większość respondentów jest również niesłusznie przekonana, że można walczyć z zasypianiem za kółkiem poprzez rozmowę z pasażerem (82%), słuchanie radia (65%) lub jazdę przy otwartym oknie (60%). Ponadto 26% polskich kierowców przyznaje, że miało już wrażenie, że zasnęło na kilka sekund za kierownicą.

W czasie długiej jazdy Polacy zatrzymują się, jak twierdzą, średnio po 4 godz. 10 minutach kierowania pojazdem. To dużo więcej niż zalecane 2 godziny maksymalnej jazdy bez postoju i rekord w Europie. Ponadto, choć 86% Polaków słusznie twierdzi, że drzemka jest skutecznym sposobem na walkę z sennością, jedynie 54% robi w tym celu przerwę w czasie długiej jazdy (w Europie średnio 57%). Większość twierdzi jednak, że w czasie podróży następuje zmiana osoby kierującej pojazdem (71% w porównaniu z 70% w Europie).

 

Metodologia: w celu przeprowadzenia tego badania przedstawiającego panoramę zachowania Europejczyków za kierownicą instytut Ipsos przebadał przez Internet od 8 do 19 stycznia 2015 r. ponad 10 000 respondentów, wśród których znalazło się 1 002 Francuzów, 1 007 Niemców, 1 007 Belgów, 1 003 Hiszpanów, 1 007 Brytyjczyków, 1 002 Włochów, 1 006 Szwedów, 1 004 Polaków, 1 007 Holendrów oraz 1 002 Greków. Reprezentatywność każdej próby narodowej zapewniona została poprzez zastosowanie metody kwotowe

 

Informacje o Fundacji VINCI Autoroutes na rzecz odpowiedzialnej jazdy

Fundacja VINCI Autoroutes na rzecz odpowiedzialnej jazdy powstała w lutym 2011 roku. Stanowi ona zarówno laboratorium, obserwatorium, jak i narzędzie informacji w zakresie walki z brakiem bezpieczeństwa na drogach. Pragnie się ona przyczynić do zmiany zachowań na drodze i pomóc kierowcom w odgrywaniu aktywnej roli w zapewnieniu ich własnego bezpieczeństwa. Jej działalność obejmuje między innymi: kampanie informacyjne w celu zwiększenia świadomości ryzyka na drogach, finansowanie innowacyjnych badań naukowych w niektórych obszarach niebezpiecznych zachowań, które nie zostały jeszcze dobrze zbadane lub nie są powszechnie znane użytkownikom dróg, a także finansowanie inicjatyw stowarzyszeń i obywateli na rzecz odpowiedzialnej jazdy.
http://fondation.vinci-autoroutes.com oraz http://roulons-autrement.com

Kontakty z prasą:
Estelle Ferron, tel. 00 33 6 34 99 33 61, estelle.ferron@vinci-autoroutes.com
Jessica Lefébure, tel. 00 33 6 29 94 59 87, jessica.lefebure@vae-solis.com
Adrian Słojewski, tel. 00 48 22 858 74 58 wew. 54, a.slojewski@partnersi.com.pl