Aktualności

Nowy Zarząd PBD

30.6.2020 13:10

25 czerwca 2020 roku Walne Zebranie Członków wybrało na dwuletnia kadencję nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Nowym prezesem została Dorota Olszewska, wiceprezesem Leszek Wieciech a członkami Zarządu Katarzyna Kozak-Piskorska, Marcin Ślęzak i Mariusz Mankiewicz.

Nowym władzom życzymy sukcesów, a poprzedniemu Zarządowi w składzie: Bartłomiej Morzycki, Elwira Kobylińska, Andrzej Grzegorczyk, Maciej Wroński i Piotr Sarnecki dziękujemy za wieloletnie zaangażowanie i pracę na rzecz PBD.

Walne Zebranie Członków wybrało również nową Komisję Rewizyjną, do której weszli: Barbara Król, Barbara Bąk i Jacek Wojciechowicz.