Aktualności

ONZ ogłosiło Drugą Dekadą Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

5.9.2020 12:10

Zgromadzenie Ogólne ONZ zatwierdziło Deklarację Sztokholmską oraz ogłosiło lata 2021–2030 Drugą Dekadą Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, mającą na celu zmniejszenie liczby ofiar w ruchu drogowym o co najmniej 50%.

W przyjętej rezolucji w sprawie światowego bezpieczeństwa drogowego ONZ ponownie zachęca państwa członkowskie i społeczność międzynarodową do zintensyfikowania współpracy krajowej, regionalnej i międzynarodowej z myślą o realizacji ambitnych celów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego zawartych w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Deklaracja wskazuje m.in. na powiązanie bezpieczeństwa ruchu drogowego ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, rozwojem, edukacją, równością i zrównoważonym środowiskiem, podkreślając współzależność między różnymi celami zrównoważonego rozwoju i przypominając, że są one zintegrowane i niepodzielne.

źródło: https://fundacjazendriving.pl/swiatowe-bezpieczenstwo-ruchu-drogowego/