Działania partnerów

Świeczka czy ksenon?

12.12.2013 9:09

Ponieważ stan oświetlenia budzi wiele zastrzeżeń, szczególnie w porze jesienno-zimowej, Instytut Transportu Samochodowego (w ramach INICJATYWY NA RZECZ DOBRYCH ŚWIATEŁ SAMOCHODOWYCH) wykonał na terenie Warszawy wyrywkowe badania reflektorów samochodów osobowych znajdujących się w ruchu. Badania przeprowadzono za pomocą nowatorskiego ANALIZATORA ŚWIATEŁ – komputerowego urządzenia diagnostycznego, które oprócz precyzyjnego pomiaru ustawienia świateł umożliwia pomiar, analizę i ocenę całej wiązki świetlnej wysyłanej przez reflektor.

Wyniki badań pokazały, że przeważająca większość badanych samochodów miała źle ustawione światła. Ponadto jakość wiązki świetlnej była nieodpowiednia – zbyt blisko oświetlała drogę lub oślepiała innych użytkowników dróg.

Wstępne dane wskazują, że dokładnie ustawionych było zaledwie 8% lamp w przebadanych pojazdach, a tylko w jednym procencie pojazdów były prawidłowo ustawione oba światła! Ponad 10% przebadanych świateł miała na tyle złą jakość, że nie powinny być w ogóle używane w pojazdach.

Wyniki badania świateł, prezentujemy także na stronie internetowej „Inicjatywy” – www.swiatla.its.waw.pl

Moderatorami konferencji prasowej byli:

  • dr inż. Marcin Ślęzak – kierownik ITS
  • dr inż. Tomasz Targosiński – Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS
  • mł insp. Marek Konkolewski – Komenda Główna Policji
  • Hubert Jednorowski – z-ca Dyrektora Biura Nadzoru Inspekcjyjnego GITD

Udział w spotkaniu wziął także Tomasz Kozera – przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Przemysław Skoczyński z Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

***

INICJATYWA NA RZECZ DOBRYCH ŚWIATEŁ SAMOCHODOWYCH skierowana jest do kierowców, serwisantów, diagnostów, producentów, dystrybutorów samochodów i części zamiennych, prawodawców, policji i innych służb. Inicjatywa podejmuje długofalowe działania, oparte na zaawansowanych badaniach naukowych, zmierzające do doskonalenia prawa i wymagań technicznych tak, aby były przejrzyste, jednoznaczne, a przede wszystkim w jasny sposób powiązane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ponadto popularyzuje wiedzę o tym, jak właściwie dbać o światła samochodu oraz jak ich optymalnie używać.

 

 

Źródo: ITS