Aktualności Wyróżnione

Zakończono obrady Kapituły Konkursu im. prof. Ryszarda Krystka

23.5.2023 12:10

Kapituła konkursu zakończyła obrady dotyczące konkursu im. prof. Ryszarda Krystka,  którego celem jest popularyzacja wyróżniających się osiągnięć naukowych i badawczych z zakresu bezpieczeństwa drogowego oraz uhonorowanie postaci prof. Ryszarda Krystka.

Wyłoniono zwycięzców w każdej z dwóch kategorii: W Kategorii I ocenione zostały prace dyplomowe: licencjackie, inżynierskie, magisterski, a w Kategorii II – prace naukowe: doktoraty i publikacje naukowe.

Zwycięzcy zostali powiadomieni telefonicznie. Oficjalne wyniki szerszej publiczności zostaną przedstawione podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2023 „Nowa dekada – Nowe działania – Nowe technologie” w Gdańsku w dniach 29-30 maja 2023 r.

Kapituła nagrody:

Przewodniczący Kapituły: prof. Marcin Ślęzak

Honorowa Przewodnicząca Kapituły: Urszula Krystek

Rada Programowa Stowarzyszenia:

dr hab. inż., prof. PG Joanna Żukowska

Maria Dąbrowska-Loranc

dr inż. Agata Jaździk-Osmólska

Andrzej Grzegorczyk

Przedstawiciele ośrodków naukowych:

prof. Piotr Olszewski – Politechnika Warszawska

prof. Stanisław Gaca – Politechnika Krakowska

dr hab. Kazimierz Jamroz prof. PG – Politechnika Gdańska

prof. Wojciech Suchorzewski – Politechnika Warszawska (RIP)

Sponsorem nagród w konkursie jest Saferoad.

Ryszard Krystek (1941-2017) – polski inżynier, wizjoner, profesor nauk technicznych specjalizujący się w zagadnieniach związanych z inżynierią ruchu drogowego. Ceniony przez studentów i współpracowników wykładowca akademicki. Wiceminister infrastruktury w latach 2004–2005.

Twórca i prezes Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej oraz zastępca dyrektora ds. naukowych ITS w latach 2011-2016. Współzałożyciel Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.