Działania partnerów

Nominowani do nagrody Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013

8.11.2013 8:37

W kategorii osoba roku nominowani zostali:

 • Karolina Chemicz i Lidia Gajdas – „odblaskowe radne” z Tych – za ogromne osobiste zaangażowanie w poprawianie bezpieczeństwa ruchu drogowego, czego wyrazem jest powołanie Fundacji Polskie Centrum Bezpieczeństwa Drogowego. Za wszechstronne i konsekwentne promowanie odblasków, jako elementów niezbędnych do poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów i akcję „A WIDZISZ Bądź widoczny Bądź bezpieczny”. Za nieszablonowe, poruszające wyobraźnię działania profilaktyczne z zakresu brd m.in. takie jak „Ostatnie pożegnanie pirata drogowego”. Działania „Odblaskowych radnych” nie ograniczają się tylko do Tych, ale obejmują cały Śląsk i są bardzo pozytywnie odbierane przez mieszkańców tego regionu.
 • Wojciech Pasieczny – były policjant drogówki, obecnie biegły sądowy. Za ogromne, nie tylko zawodowe, ale i osobiste zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jako jeden z pierwszych wprowadził nową jakość w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu brd. Nadał statystykom drogowym „ludzki wymiar” poprzez prezentowanie konkretnych wypadków drogowych i ich ofiar. Swoimi prezentacjami porusza wyobraźnię odbiorców i skłania ich do refleksji nad zachowaniami na drodze. Jednocześnie robi to z wielkim wyczuciem, dalekim od szafowania ludzkimi tragediami. Zawsze chętny do pomocy Pan Wojciech Pasieczny stanowił i stanowi inspirację dla wielu osób, które zajmują się profilaktyką ruchu drogowego.
 • Paweł Wojewódka – dziennikarz Programu 1 Polskiego Radia. Za stałe i konsekwentne podejmowanie tematyki brd na antenie Polskiego Radia. Za propagowanie bezpiecznych zachowań na drodze i edukowanie, poprzez swoje programy, polskich kierowców. Za aktywne dążenie do przywrócenia Radia Kierowców na antenie Polskiego Radia.

 W kategorii firma roku:

 • Yamaha Motor Polska – za aktywne wspieranie programu motopomocni.pl, którego celem jest tworzenie społeczności motocyklistów potrafiących udzielać pierwszej pomocy, dbających o bezpieczeństwo oraz uprzejmych i pomocnych na drodze. W ramach projektu organizowane są szkolenia i pokazy ratownictwa na terenie całej Polski – podczas zlotów motocyklowych, rajdów, targów i imprez branżowych szkolonych jest miesięcznie kilkaset osób. Za aktywne wsparcie kampanii społecznej  „Równi na drodze”.
 • Mota-Engil Central Europe S.A. – za konsekwentne wspieranie od 4 lat działań na rzecz poprawy bezpieczeństwaruchu drogowego. Za docieranie do licznych miejsc w Polsce, często małych miast i miasteczek,  ze swoim edukacyjnym przekazem i budowanie pozytywnego dialogu ze społeczeństwem. Wreszcie za wprowadzenie do Polski międzynarodowego programu edukacyjnego na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego „Road Show”.
 • ELE TAXI – za przeszkolenie wszystkich swoich kierowców z zakresu pierwszej pomocy i wyposażenie części pojazdów tej korporacji w specjalistyczny sprzęt do ratowania życia. Działania tej firmy są doskonałym przykładem dla innych firm z tej branży i realnym wsparciem dla służb ratowniczych w Warszawie.

 W kategorii organizacja pozarządowa roku:

 • ALTER EGO Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych – za wieloletnie działania na rzecz poprawy brd. Za niesienie pomocy prawnej ofiarom wypadków drogowych. Za podejmowanie w ramach swoich działań współpracy z instytucjami wszystkich szczebli zajmujących się brd, a przede wszystkim z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie zmian prawa ułatwiającego uzyskanie należnych odszkodowań od sprawców wypadków drogowych i polepszenia warunków życia poszkodowanym w wypadkach drogowych.
 • Fundacja Jednym Śladem – za tworzenie, a także wspieranie kampanii i działań, których celem jest przełamanie stereotypowego postrzegania motocyklistów, jako nieodpowiedzialnych i szalonych użytkowników ruchu drogowego. Za kształtowanie odpowiedzialnych nawyków wśród motocyklistów poprzez takie akcje, jak m.in. „Świeć nocą przykładem”, czy „Bezalkoholowy piknik motocyklowy”. Za propagowanie wzajemnego szacunku użytkowników ruchu drogowego i redukcji agresywnych zachowań wobec motocyklistów.
 • Przejście– Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy – za aktywne wpieranie ofiar wypadków poprzez organizację warsztatów terapeutycznych oraz organizowanie pomocy psychologicznej i prawniczej. Jest pomysłodawca budowy pomnika „Przejście”, który powstał w 2008 roku jako odpowiedź na potrzebę powołania przestrzeni kontemplacji dla osób poszkodowanych w wypadkach i ich rodzin. Pomnik jest również miejscem pamięci o ofiarach wypadków. Jednym z głównym projektów Stowarzyszenia jest pomysł wybudowania Centrum Terapii po Traumie.

  W kategorii media roku:

 • Radio Bajka – za konsekwentne i systematyczne realizowanie misji społecznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cyklicznie przygotowuje audycje radiowe na temat brd, które są skierowane do dzieci i ich rodziców. Audycje przygotowywane w ciekawej formie zawierają nie tylko rady od ekspertów, ale różne rodzaje zabaw, piosenek i konkursów dla dzieci.
 • Portal edukacyjny Wychowanie Komunikacyjne – za popularyzację zasad bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym oraz upowszechnienie skutecznych instrumentów wychowania komunikacyjnego w domu i szkole. Stanowi ogólnodostępne forum wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń. Oferuje użytkownikom dostęp do swoich zasobów wraz z możliwością bezpłatnego ich pobierania w celach niekomercyjnych. Jednym z ważnych zadań, jakie stawia sobie redakcja i partnerzy portalu, jest promowanie i wspieranie zmian w prawie, służących zwiększaniu bezpieczeństwa na drogach, przede wszystkim stworzenia ustawowego systemu edukacji komunikacyjnej dzieci i dorosłych oraz obowiązku używania kasków przez rowerzystów w wieku do 15 lat.
 • Media lokalne w Żninie – za wspieranie od 2011 roku działań podejmowanych przez młodzież gimnazjalną na rzecz bezpieczeństwa rowerzystów w ich miejscowości. Za zachęcanie mieszkańców do udziału w lokalnych akcjach na rzecz brd. Za rzetelne prezentowanie tematów związanych z bezpieczeństwem drogowym poprzez opracowywanie materiałów edukacyjnych dla czytelników. Za gotowość współpracy i połączenie sił różnych mediów, w celu zwiększenia bezpieczeństwa w Żninie i umocnienia odpowiedzialnych postaw dzieci i młodzieży w tym zakresie.

 W kategorii instytucja publiczna roku:

 • Gimnazjum im. Jana Kusocińskiego w Wiadrowie – za przemyślane działania i dogodne warunki, jakie szkoła stwarza do rozwijania przez uczniów umiejętności i wiadomości w zakresie brd. Za doskonałe wyniki, jakie osiąga od lat w ogólnopolskich turniejach brd.
 • Państwowe Ratownictwo Medyczne – nie jest to jedna instytucja wyodrębniona pod względem organizacyjnym, ale cały system instytucji odpowiedzialnych za ratowanie ludzkiego życia i zdrowia. Codzienna, bardzo odpowiedzialna praca pojedynczych, zazwyczaj anonimowych pracowników, pozwala uratować setki ludzkich istnień. Są to służby, które wkraczają w momencie, kiedy wszystkie inne instytucje działające na rzecz brd zawiodły.
 • Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie – za działania na rzecz poprawy brd dalece wykraczające poza statutowe obowiązki ZDM, które mają pełne wsparcie i zaangażowanie Kierownictwa Zarządu. Za promowanie brd na licznie organizowanych konferencjach, produkcję spotów pokazujących błędy w organizacji ruchu, złe i dobre praktyki projektantów, realizatorów dróg, organizatorów ruchu i użytkowników dróg.