Aktualności

Poszukiwany: Ekspert Flotowy 2016!

12.5.2016 9:09

Ekspert Flotowy na przestrzeni ostatnich lat stał się największym w branży projektem edukacyjnym w Polsce. Bez wątpienia bezpośrednio wpłynął na losy zawodowe wielu uczestników i zmienił ich w najwyższej klasy specjalistów w swoim fachu – znakomitych znawców oraz wybitnych strategów biznesu. Każda, z uprzednio 3 zakończonych edycji, cieszyła się rosnącym zainteresowaniem i zaufaniem ze strony uczestników, którymi są fleet managerowie. Poczynając od pierwszej edycji, która odbyła się w 2013 roku, do projektu zarejestrowało się łącznie ponad 700 decydentów branży flotowej, którzy zarządzali blisko 150 000 pojazdami firmowymi, które na co dzień poruszają się po polskich drogach. We wszystkich szkoleniach, organizowanych w ramach każdej edycji, udział wzięło sumarycznie ponad 300 zarządców kształcąc się z zakresu budżetowania, optymalizacji kosztów zarządzanej floty, ubezpieczeń flotowych, prawa pracy, odszkodowań, bezpieczeństwa drogowego, psychologii transportu, mechaniki i kompetencji miękkich.

Tworzenie projektu, który wpływa znacząco na losy tak ogromnej rzeszy użytkowników polskich dróg to ogromne wyzwanie i odpowiedzialność. Dlatego każda edycja projektu planowana jest z ogromną pieczołowitością, dbałością o zakres przekazywanej wiedzy i przekazywane treści.

Patronat Merytoryczny nad dotychczasowymi trzema edycjami  objęły szanowane publicznie instytucje: Instytut Transportu Samochodowego, IBRM SAMAR, PZWLP, SKFS, SPT. Udział tych podmiotów jest gwarantem jakości całego przedsięwzięcia i świadczy o randze projektu. W tym roku dołączyli do projektu Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

IV edycja Eksperta Flotowego kłaść będzie nacisk na jeszcze bliższy kontakt z każdym z zarejestrowanych uczestników i udostępnianie jak największej liczby edukacyjnych materiałów oraz umożliwienie kontaktu z jak najszerszym gronem profesjonalistów z różnych dziedzin związanych z administrowaniem firmowym car parkiem. Każdy z uczestników ma możliwość wzięcia udziału w 3 szkoleniach, których warstwa merytoryczna jest na najwyższym poziomie, a zaproszeni prelegenci legitymują się ogromnym doświadczeniem. Spotkania odbędą się:

11 maja w Warszawie – uczestnicy tego spotkania będą mieli okazję podnieść swoje kwalifikacje jako zarządców, koordynatorów i szefów. Rozwój menadżerski i umiejętne sposoby komunikacji ze współpracownikami to pierwszy krok do poprawnej komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa i realizacji wewnętrznych polityk. Ekspert Flotowy pomaga w kształtowaniu świadomości fleet managera i poszerzaniu efektywności osobistej.

24 maja w Poznaniu – uczestnicy tego spotkania poznają najnowsze uwarunkowania legislacyjne, które mają bezpośredni wpływ na kształt zapisów w umowach o pracę, politykach flotowych oraz wszelkich dokumentach obiegowych w ich firmach. Wiedzę podczas tego szkolenia uzupełnimy o tajniki fluktuacji rynku ubezpieczeń oraz bezpieczeństwa użytkowników pojazdów służbowych.

7 czerwca w Warszawie – uczestnicy tego spotkania poznają wszystkie prawne, administracyjne i finansowe aspekty użytkowania pojazdu firmowego do celów prywatnych oraz odpowiedzialności prawnej użytkownika w rzeczywistych sytuacjach kryzysowych.

Uzupełnieniem 3 szkoleń będzie kilkadziesiąt artykułów o zróżnicowanej tematyce, jednak zawsze dotykających aktualnych problemów codziennych „flotowców”, które ukazywać się będą na portalu ekspert-flotowy.pl. Przekazaną wiedzę, zakres jej przyswojenia i utrwalenia, uczestnicy będą mogli zweryfikować podczas kilku testów, które sukcesywnie będą udostępniane na ich indywidualnych profilach.

Taka konfiguracja sposobu przekazu wiedzy sprawi, że osoby które będą chciały „wycisnąć” z projektu jak najwięcej dla swojego rozwoju zawodowego  i osobistego, zyskają ku temu ogromne możliwości. Ekspert Flotowy to rozbudowana platforma networkingowa i edukacyjna, której wartości na przestrzeni ostatnich lat potwierdziło swoim udziałem i rozwojem karier zawodowych kilkuset zarządców flot z całej Polski.

Oficjalna i uroczysta inauguracja IV edycji projektu odbyła się 20 kwietnia podczas Wielkiego Testu Flotowego.

Zachęcamy do rejestracji i bezpłatnego udziału w projekcie, zapisów na szkolenia i korzystania z bardzo rozbudowanej biblioteki, w której zgromadzonych jest kilkadziesiąt merytorycznych i tematycznie posegregowanych artykułów, jak również materiałów video z prelekcjami i prezentacjami praktyków i ekspertów segmentu flotowego branży motoryzacyjnej.

Organizatorami projektu Ekspert Flotowy jest marka ŠKODA – lider sprzedaży flotowej i dla klientów indywidualnych w Polsce, Volkswagen Financial Services – dostawca rozwiązań finansowych i zarządzania  flotami pojazdów firmowych , ŠKODA Szkoła Auto – instytucja, która od ponad 10 lat przeszkoliła ponad 17 000 kierowców realnie wpływając na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, magazyn FLOTA – najstarsze polskie pismo branżowe, które od 15 lat dostarcza czytelnikom najświeższych informacji i kreuje świadomość polskiego fleet managera.